jún 12, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Počet platieb Prvej pomoci prekročil milión

Zamestnávatelia a živnostníci už môžu žiadať o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac apríl pre všetky opatrenia, a to do 30. júna 2021.

Na udržanie zamestnanosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo už 1 596 521 518,74 eur, čím podporilo celkovo 4 191 417 mesačných príjmov zamestnancov, vrátane SZČO. Všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii na www.pomahameludom.sk.

Prostredníctvom „Prvej pomoci ++“ sme na udržanie pracovných miest od februára vyplatili viac ako 300 miliónov eur. S cieľom zrýchliť systém vyplácania príspevkov Prvej pomoci prijímajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nových zamestnancov. K začiatku mája posilnilo úrady už 118 pracovníkov, najviac v Bratislave, a to až o 17 pracovníkov.

Pomoc pre podniky v ťažkostiach
O príspevky vo výške 100 % celkovej ceny práce za mesiac marec 2021 a nasledujúce mesiace môžu žiadať aj mikro a malé podniky, ktoré boli k 31. 12. 2019 klasifikované ako podnik v ťažkostiach. Základným predpokladom však je, že podnik nie je predmetom kolektívneho konkurzného konania, nedostal pomoc na záchranu a pomoc na reštrukturalizáciu. Takýto podnik môže žiadať o príspevok vo výške 100 % celkovej ceny práce aj za predpokladu, že bol podnikom v ťažkostiach.

Ostatní zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta počas mimoriadnej situácie, môžu naďalej žiadať o príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom vo výške až 100 % celkovej ceny práce. Podmienkou je, že k 31. 12. 2019 neboli podnikom v ťažkostiach a súčet poskytnutej pomoci za mesiace február 2021 a nasledujúce mesiace nesmie prekročiť limit 1,8 milióna eur. V prípade, že žiadateľ tieto kritériá nespĺňa, naďalej môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % celkovej ceny práce.

Všetky dôležité informácie, postupy, žiadosti o príspevky zo všetkých opatrení sú dostupné na www.pomahameludom.sk. Prostredníctvom tejto webstránky môžu záujemcovia posielať svoje žiadosti a výkazy. Pri opatreniach 2, 4A a 4B si žiadateľ vyberie adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a pošle svoju žiadosť či výkaz e-mailom. Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, žiadajú o príspevky z opatrení 1 a 3A/B prostredníctvom webstránky www.pomahameludom.sk elektronicky. O príspevky za mesiac marec 2021 je možné žiadať do konca mája.

Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo