apríl 19, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: Martin Giertl, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Foto: Martin Giertl, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

Za súčasť funkčnej občianskej spoločnosti sa pokladá vysoký podiel účasti občanov na spravovaní vecí verejných cez nepolitické štruktúry.

Pri správne fungujúcej občianskej spoločnosti sa pokladá vysoký podiel účasti občanov na spravovaní vecí verejných a to práve cez nepolitické štruktúry. Teda vytváranie mimovládnych organizácií, podieľanie sa na ich činnosti, prípadne podieľanie sa na tzv. verejnej kontrole, ktorú spravidla vykonávajú masmédiá, watchdogové organizácie, organizácie zamerané na kontrolu ľudských práv, ale aj neorganizovaní jednotlivci.

Regionálne televízie sú  neoddeliteľnou súčasťou občianskej spoločnosti. Tie slovenské sú združené v spolku Lotos, ktorý už takmer dvadsaťpäť rokov zastupuje jej členov vo vzťahu ku štátnym orgánom. Tento spolok združuje takmer 70 televízií po celom Slovensku. Medzi členmi je aj Televízia TV7, pôsobiaca v Prešovskom kraji. Práve spolky, združenia, nadácie, kluby a ďalšie objekty občianskej spoločnosti boli počas uplynulých troch rokov objektom Národného projektu Výskum, ktorého výsledkom je analýza občianskej spoločnosti. Členské televízie Lotosu už čoskoro prinesú svojim divákom prvé obsiahlejšie informácie z Výskumu stavu a trendov občianskej spoločnosti. Tento národný projekt však nie je jedinou aktuálnou aktivitou úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Viac vo video reportáži.

Zdroj: LOTOS

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo