január 26, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, autor Radomír Kreheľ Foto: ilustračné, autor Radomír Kreheľ

Národná autorita vypracuje štandardy slovenského Braillovho písma

Už 20 rokov patrí 4. január spomienke na tvorcu systému na písanie a čítanie pre nevidiace a slabozraké osoby. Svetová slepecká únia vyhlásila v roku 2001 dátum narodenia Louisa Brailla za Svetový Braillov deň. Práve jeho písmo uľahčuje ľuďom so zrakovým zdravotným postihnutím komunikovať a získavať informácie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pomáha nevidiacim a slabozrakým zvládať ich sťaženú situáciu rôznymi nástrojmi.
V spolupráci s dotknutými rezortmi a osobami so zdravotným postihnutím sme pripravili Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030. V rámci programu sa zriaďuje na pôde Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči národná autorita pre štandardizáciu Braillovho písma a súčasťou návrhu programu je aj vypracovanie štandardu slovenského Braillovho písma. Cieľom Slovenskej autority je určovať štandardy používania Braillovho písma, podporovať, uľahčovať a presadzovať výskum, výučbu a tlač Braillovho písma.„Ideme cestou pomoci ľuďom so zrakovým postihnutím, ktorí práve vďaka Briallovmu písmu môžu viesť nezávislý život, komunikovať, získavať informácie, či vzdelávať sa. Hoci nevidiacim a slabozrakým výrazne uľahčujú život moderné technológie, Braillovo písmo vždy bude patriť k vzácnym a plnohodnotným nástrojom komunikácie, “ hovorí o plánoch minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

V súčasnosti štát pomáha ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím, ktorí využívajú Briallovo písmo, najmä poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu. Konkrétne môžu získať financie na kúpu písacieho stroja na Braillovo písmo, prenosného alebo stolového osobného počítača a tlačiarne na slepecké Braillovo písmo, hmatového displeja umožňujúceho zobraziť informácie z obrazovky počítača v Braillovom písme a tiež na kúpu špeciálneho zápisníka pre nevidiacich s kombináciou hmatového a hlasového výstupu.

Pomoc poskytujeme aj organizáciám, ktoré združujú osoby so zdravotným postihnutím, vrátane osôb so zrakovým postihnutím. Tie môžu požiadať ministerstvo o dotáciu na podporu edičnej činnosti napr. aj za účelom vydávania časopisov a periodík v prístupnej forme pre osoby so zrakovým postihnutím napr. vo zväčšenej čiernotlači alebo v Braillovom písme.

Zdroj: ts

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
 

Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0