január 26, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, autor Radomír Kreheľ Foto: ilustračné, autor Radomír Kreheľ

Opatrovateľky v Prešove pomáhajú najmä seniorom.

Mesto Prešov každoročne poskytuje opatrovateľskú službu viac ako 200 ľuďom. Túto dôležitú prácu aktuálne vykonáva vyše 80 zamestnancov, no stále ich nie je dostatok. Mesto Prešov preto opäť hľadá opatrovateľky. Pomoc občanovi so zlým zdravotným stavom a v nepriaznivej sociálnej situácii je veľmi dôležitá, a to najmä v tejto mimoriadnej situácii, ktorá negatívne ovplyvňuje životy nás všetkých, najmä najviac ohrozenú skupinu seniorov. Aj napriek obmedzeniam súvisiacim s pandémiou ochorenia COVID-19 sa preto opatrovateľská služba poskytovala počas roka 2020 v Prešove nepretržite, s ohľadom na všetky hygienické opatrenia.

V rámci opatrovateľskej služby opatrovateľky udržiavajú poriadok v domácnosti, robia nákupy, perú a žehlia pre jednotlivca, resp. dvojicu. Rovnako pomáhajú s prípravou raňajok a obeda, obliekaním, rannou hygienou či kúpaním alebo robia sprievod k lekárovi či na prechádzke.

Mesto Prešov poskytuje domácu opatrovateľskú službu, ktorá sa vykonáva v domácom, prirodzenom prostredí prijímateľa. Ten predtým, než požiada o poskytovanie služby, musí byť na opatrovateľskú službu posúdený a musí mu byť vydané rozhodnutie o odkázanosti. Služba sa vykonáva v pracovných dňoch, je za úhradu a jej rozsah si určuje každý prijímateľ v súlade s posúdením a vlastnými potrebami.

Mesto Prešov každoročne poskytne službu viac ako 200 Prešovčanom. Ak by mesto opatrovateľskú službu neposkytovalo, mnohí z týchto prijímateľov by museli byť umiestnení v zariadeniach, lebo doma by sa o nich, žiaľ, nemal kto postarať. „Mesto Prešov poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom viac ako 80 zamestnancov, no z dôvodu odchodu do dôchodku niektorých opatrovateliek pripravujeme v druhej polovici januára 2021 pracovný pohovor, aby sme mohli doplniť stav zamestnancov," uviedla Mária Humeníková, vedúca Odboru služieb pre občanov MsÚ v Prešove.

Záujemca o vykonávanie tejto služby musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona o sociálnych službách. Fyzická osoba, ktorá má záujem podať si žiadosť o prácu, musí mať doklad o vzdelaní a tiež odborné vzdelanie so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti či absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu najmenej 220 hodín.

Je potrebné, aby záujemcovia o prácu v opatrovateľskej službe napísali žiadosť o prijatie do zamestnania, priložili životopis a kópiu dokladu o vzdelaní. Výberové konanie sa uskutoční v januári a jeho presný termín bude zverejnený TU: https://www.presov.sk/vyberove-konania.html

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
 

Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0