november 30, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, zdroj Slovenská pošta Foto: ilustračné, zdroj Slovenská pošta

Slovenská pošta upraví doručovanie niektorých doporučených zásielok

S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí upraví Slovenská pošta doručovanie niektorých doporučených zásielok. Obyčajné a doporučené zásielky dostanú adresáti priamo do schránok, úradné zásielky si prevezmú na verejnom priestranstve. Ak adresáti nebudú zastihnutí na adrese, dostanú do poštovej schránky oznámenie o uložení tejto úradnej zásielky. Vyplýva to z rozhodnutia Vlády SR a príkazu ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala, ktoré dnešným dňom nadobudli právoplatnosť. K tomuto kroku bolo potrebné pristúpiť v dôsledku krízovej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID-19 a tiež preto, aby sa minimalizoval priamy kontakt medzi obyvateľstvom.

Slovenská pošta doručuje denne tisíce zásielok po celom Slovensku. Jej zamestnanci v pobočkách, ako aj v teréne prichádzajú do kontaktu s miliónmi obyvateľov. Aby sa minimalizoval kontakt, bolo potrebné obmedziť doručovanie niektorých zásielok. Doručovanie obyčajných listových zásielok pokračuje ako doposiaľ. Zásielku doručovateľ vhodí do poštovej schránky. V prípade, že sa zásielka nedá kvôli veľkosti vhodiť do schránky, bude uložená v pobočke pošty. Doručovateľ nechá oznámenie o uložení zásielky zákazníkovi v schránke.

Štandardné doporučené zásielky bude Slovenská pošta doručovať vhadzovaním do domovej listovej schránky, pričom za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia takejto zásielky do schránky. V prípade, že sa zásielka nedá kvôli veľkosti vhodiť do poštovej schránky, bude uložená na pobočke pošty. Doručovateľ nechá oznámenie o uložení zásielky na pošte.

Výnimkou je doručovanie úradných zásielok, poistených listov, doporučených listov so službou „Dobierka“, „Doručenka“, „Do vlastných rúk“, poštových poukazov na adresu a na výplatu doručovaných s peniazmi. Doručovateľ ich doručuje na verejnom priestranstve (napr. pred bytovým domom, rodinným domom, sídlom organizácie), pričom adresáta privolá cez zvonček. Aj tu platí dodržiavanie bezpečnostných opatrení, tzn. adresát musí byť vybavený rúškom alebo inou ochranou tváre, musí mať vlastné pero a treba dodržiavať primerané vzájomné odstupy. Ak je adresát nezastihnutý, doručovateľ nechá v domovej listovej schránke oznámenie o uložení zásielky (tzn. žltý lístok) a zásielku uloží na pobočke pošty.

Slovenská pošta vyzýva občanov, aby boli ohľaduplní, opatrní a zodpovední pri preberaní zásielok. V prípade karantény alebo podobnej situácie preto prosí zákazníkov, aby z bezpečnej vzdialenosti a bezpečným spôsobom jasne informovali doručovateľov, že aktuálne nemôžu prísť s nimi do kontaktu a prevziať si zásielku.

Pre minimalizovanie rizika šírenia nákazy Covid-19 aj naďalej platia už zavedené ochranné opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR. V priestoroch pobočiek Slovenskej pošty je regulovaný počet zákazníkov, tzn. v pobočke sa môže nachádzať jeden zákazník na 15 m². Zároveň musia byť dodržiavané dvojmetrové vzájomné odstupy, čo platí aj pre zákazníkov, čakajúcich pred pobočkou. Do priestorov pobočky môžu vstúpiť iba tí zákazníci, ktorí budú mať riadne nasadené ochranné rúško alebo inú ochranu tváre (napríklad šál, šatku). Odporúčame, aby si zákazníci priniesli rukavice a vlastné pero. Pri úhrade platieb odporúčame uprednostniť platobnú kartu, aby klienti i zamestnanci čo najmenej prichádzali do kontaktu s hotovosťou. K dispozícii je aj dezinfekcia rúk. Zákazníkov dôrazne žiadame, aby všeobecné ochranné opatrenia dodržiavali, a tých, ktorí sú v karanténe, aby na pošty nechodili.

Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo