júl 04, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, archív TV7 Foto: ilustračné, archív TV7

Otvorený list 12 slovenských poslancov Európskeho parlamentu.

Poslanci aj prostredníctvom listu by chceli požiadať o možnosť vystúpiť v NR SR na tému využitia pomoci z Európskej únie, ktorá sa bude zásadným spôsobom podieľať na obnove slovenskej ekonomiky a na tému spolupráce slovenského a Európskeho parlamentu pri tejto obnove.Prinášame jeho znenie:

Stojíme pred historickou šancou

Chceme sa poďakovať obyvateľom Slovenska za doterajšie zvládnutie pandémie Covid19. Aj vďaka bezprecedentnej disciplíne a ochote pomáhať je Slovensko členským štátom EÚ s najnižším počtom úmrtí aj nakazených pacientov na obyvateľa v Európskej únii. Vážime si každého, kto k tomu prispel a sme radi, že čelní predstavitelia krajiny pristúpili ku koronakríze zodpovedne, najmä so zreteľom na ochranu verejného zdravia.

Po prekonaní najväčšieho zdravotného rizika teraz stojíme pred ďalšou výzvou, oživením našej ekonomiky. Túto bezprecedentnú situáciu nedokáže žiadny členský štát  vyriešiť sám, preto je spolupráca v rámci EÚ potrebná viac ako inokedy, keďže zdieľame aj spoločný trh. Považujeme za potrebné, aby sme sa zhodli na Národnom pláne obnovy, keďže následky tejto krízy budeme cítiť dlhší čas. Slovensko bude mať k dispozícii z európskych zdrojov 25 miliárd eur v nasledujúcich 7 rokoch. Túto historickú príležitosť musíme využiť na modernizáciu našej krajiny.
Považujeme za dôležité osobitne upozorniť na rýchlu a dôslednú prípravu čerpania európskych zdrojov a osobitne z Fondu obnovy. Jeho využitie je historickou šancou pre Slovensko. Tento nový nástroj by sme na Slovensku mali konečne využiť účelne a naplno. Na efektívne využitie týchto peňazí však potrebujeme nastaviť formy čerpania a prípravy projektov. Prioritou musí byť systém transparentný a otvorený pre firmy, organizácie a regióny. Prílišný dôraz na formu nám bráni v implementácii projektov s výborným obsahom.
Veríme, že správnym použitím je možné dosiahnuť potrebné štrukturálne zmeny a prispieť k tomu, aby sme naše hospodárstvo transformovali na moderné, konkurencieschopné a udržateľné v súlade s Európskou zelenou dohodou, vrátane potrebnej digitálnej transformácie, či podstatne kvalitnejšieho vzdelávania. Veríme tiež, že tieto prostriedky pôjdu aj na zmiernenie nevyhnutných negatívnych sociálnych dôsledkov tejto náročnej transformácie.

Musíme investovať do takých oblastí, z ktorých sa nám prvotná investícia v niekoľkých rokoch vráti a súčasne aj koherentne s našimi záväzkami v oblasti klímy. Reformy nemôžu obísť zdravotníctvo a školstvo. Potrebujeme zvýšiť pripravenosť trhu práce na automatizáciu a súrne potrebujeme veľké investície do vedy a výskumu. Ďalšou prioritou by mala byť ambiciózna priemyselná stratégia spojená s plánom budovania inteligentnej dopravnej a digitálnej infraštruktúry, ako aj modernizáciou infraštruktúry elektrických sietí tak, aby bola pripravená na ďalšie, na to nadväzujúce reformy. Taktiež podporujeme implementáciu obehového hospodárstva v oblasti odpadu s osobitným zreteľom na recykláciu plastov a všetky zmeny, ktoré zrýchlia prechod na klimaticky neutrálnu cirkulárnu ekonomiku.
K tomu treba vykonať niekoľko rýchlych krokov. A práve tieto kroky by sme chceli spoločne s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky prediskutovať ako osobitný bod.

Čas beží a my sa musíme veľmi rýchlo zhodnúť na rozumnom a zmysluplnom využití európskych zdrojov. Musíme opustiť rezortizmus, inak budeme investovať do všetkého a zároveň do ničoho. Potrebujeme nastaviť víziu pre moderné Slovensko cez  niekoľko rýchlych krokov.
Najskôr je potrebné, už v priebehu júla, dohodnúť sa na tom, kto bude zodpovedný za vypracovanie Plánu obnovy Slovenska, ktorý je podmienkou na niekoľkomiliardovú pomoc z EÚ. Do konca septembra musíme zadefinovať najvhodnejšie reformy a investície v prvej fáze obnovy, a dohodnúť sa s Európskou komisiou na ich financovaní prostredníctvom Plánu obnovy. Prvé reformy je nutné začať čím skôr, avšak musíme si vytýčiť také priority, ktoré budú z dlhodobého hľadiska ziskové a Slovensko posunú vpred. Je našou povinnosťou správať sa zodpovedne a implementovať také projekty, ktoré budú generovať trvalo udržateľný rozvoj, aby bolo Slovensko schopné splácať svoje záväzky.

Využime túto šancu tak, aby sme sa mohli so cťou pozrieť do očí ďalším generáciám. Správne a dôsledné využitie európskych nástrojov môže výrazne prispieť k tomu, ako bude naša krajina vyzerať v budúcnosti. Želáme si, aby Slovensko bolo stále lepším miestom pre život. Pre tento cieľ sme vždy pripravení poskytnúť pomoc a podporu.

Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák, Miriam Lexmann za EPP

Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel za S&D

Michal Šimečka, Martin Hojsík za RE

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Jurzyca za ECR

Zdroj: Europarlament

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Nové označovanie pneumatík v EÚ Nové označovanie pneumatík v EÚ

    Počas plenárneho zasadnutia, ktoré sa začne v stredu 13.5. sa budú poslanci zaoberať aj novými štítkami na pneumatiky.

  • Rokovali z domu Rokovali z domu

    Poslanci vo štvrtok na mimoriadnom plenárnom zasadnutí schválili tri legislatívne návrhy, ktoré ako súčasť koordinovanej reakcie EÚ pomôžu v boji proti pandémii COVID-19 a jej následkom.

  • EU prijíma opatrenia EU prijíma opatrenia

    Európsky parlament sa v spolupráci s členskými štátmi snaží zabezpečiť, aby mohla EÚ zakúpiť dýchacie prístroje, masky a ďalšie zdravotnícke vybavenie priamo pre nemocnice v Únii. 

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo