máj 29, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Obnovuje sa vnútroblok na Ul. 17. novembra

Vnútroblok na Ul. 17. novembra Vnútroblok na Ul. 17. novembra zdroj: mesto Prešov

Mesto Prešov postupne pokračuje s revitalizáciou vnútroblokov.

Vnútroblok na Ulici 17. novembra č. 126 - 130 dostane detské ihrisko aj príjemnú oddychovú zónu. V rámci revitalizácie tohto vnútrobloku sa vytvorí cesta, chodníky, parkovisko, stojiská pre kontajnery, ale aj krásna oddychová zóna pre všetkých obyvateľov tejto lokality. Cieľom mesta Prešov je najmä skvalitniť bývanie a životné prostredie obyvateľov tohto vnútrobloku, zvýšiť bezpečnosť, vytvoriť podmienky na hranie pre deti, zelenú zónu na oddych pre všetky vekové kategórie, a zabezpečiť aj možnosť komfortnejšieho parkovania.

Vyrastie aj nové oplotené detské ihrisko s hojdačkou, trampolínou a lanovou vežou. Na nevyužitej zelenej ploche bude vybudované outdoor fitness ihrisko a oddychová zóna s lavičkami. Doplnené budú aj odpadkové koše. V rámci objektu budú odstránené aj tie prašiaky a sušiaky, ktoré sú v nevhodnom technickom stave.

Cesta široká 3,5 metra umožní bezpečný prejazd vozidiel, pohyb chodcov a bezpečné a pohodlné parkovanie áut. Celý priestor vnútrobloku budú prepájať nové dláždené chodníky. Vodiči budú môcť zaparkovať na celkom 57 parkovacích miestach. Dôjde aj k zmene dopravného značenia, na základe ktorého sa zjednosmerní doprava. Tým sa uľahčí nielen parkovanie, ale aj prejazd pre zásobovanie alebo záchranné zložky. Výstavba nového detského ihriska, ihriska pre outdoor fitness a oddychová zóna zabezpečia vytvorenie možností pre bezpečné a aktívne trávenie voľného času. Realizáciou stavebných prác sa navyše zabezpečí vytvorenie predpokladov na trvalo udržateľné využívanie. Stavba je rozdelená na 2 časti. Spevnené plochy, t.j. cestu, parkovacie miesta a stojiská pre kontajnery realizuje spoločnosť EUROVIA SK, a.s. Celkové náklady na realizáciu prvej časti revitalizácie vnútrobloku predstavujú 77 880 eur vrátane DPH. Mesto Prešov túto časť financuje z vlastných zdrojov.

Druhú časť tvorí park, ktorý realizuje spoločnosť EKOPRIM, s.r.o. Táto stavebná časť je podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, na základe schváleného projektu "Revitalizácia vnútrobloku Ul. 17 novembra 126-130". Celkové náklady na realizáciu zelenej zóny vnútrobloku sú v objeme 90 185,94 EUR vrátane DPH.

Vnútroblok na Ul. 17. novembra patrí k jedným z najstarších v meste a nachádza sa v blízkosti historického centra mesta. Výstavba obytných domov, ktoré patria k vnútrobloku, je situovaná do roku 1960, t.j. od uvedeného roku je možné uvažovať aj o vzniku samotného vnútroblokového priestoru.

 

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo