apríl 07, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Študenti PU pomáhali športovcom s intelektuálnym znevýhodnením

Foto: zdroj PU Foto: zdroj PU

Vyše 30 dobrovoľníkov z Pedagogickej fakulty (PF) Prešovskej univerzity v Prešove (PU) pomáhalo občianskemu združeniu Špeciálne olympiády Slovensko pri organizácii Zimných národných hier. Tých sa zúčastnilo viac ako 160 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.

Memorandum o vzájomnom porozumení a spolupráci, ktoré v závere minulého roka uzavreli Pedagogická fakulta PU a Špeciálne olympiády Slovensko vyústilo do praktickej spolupráce. Tá sa naplno prejavila druhý februárový víkend počas organizovania Zimných národných hier na ktorých vypomáhali aj študenti z Katedry špeciálnej pedagogiky PF PU. „Podpísaniu memoranda predchádzala prezentácia činnosti tejto organizácie študentom špeciálnej pedagogiky, pripravujúcim sa na profesiu špeciálneho pedagóga, v ktorého starostlivosti budú aj deti, žiaci a dospelé osoby s intelektuálnym znevýhodnením.  Prezentácia vzbudila u našich študentov veľký záujem a podnietila v nich chuť zapojiť sa ako dobrovoľník,“ priblížila dôvody nadviazania spolupráce dekanka Pedagogickej fakulty Iveta Scholtzová. Práve dobrovoľníctvo hrá pri realizácii rôznorodých činností Špeciálnych olympiád dôležitú úlohu, nakoľko organizuje množstvo športových súťaží mládeže a dospelých s mentálnym postihnutím, akým boli aj Zimné národné hry.  „Prvého ročníka Zimných národných hier sa zúčastnilo vyše 160 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Maďarska. Tí súťažili v piatich športoch - v behu na lyžiach, v behu na snežniciach, v zjazdovom lyžovaní, krasokorčuľovaní a rýchlokorčuľovaní,“ vysvetlila Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.Počas súťaží a sprievodného programu organizátorom pomáhalo 30 študentov z Katedry špeciálnej pedagogiky. „Skúsenosť s dobrovoľníctvom na Zimných národných hrách pre mňa znamenala veľmi veľa. Ako budúci špeciálny pedagóg som sa opäť presvedčila o tom, že sa nachádzam na správnom mieste a že títo ľudia sú tí, ktorým sa chcem venovať počas svojho života,“ opísala svoju skúsenosť Denisa Behúnová, študentka špeciálnej pedagogiky. Jej slová doplnila aj spolužiačka  Alexandra Baková: „Bolo to pre mňa veľmi prínosné a zaujímavé podujatie. Dalo mi veľa nových skúseností, zážitkov a pekných spomienok. Pomáhať, podporovať, povzbudzovať a na záver vidieť, počuť, cítiť tie emócie, radosť, slzy radosti športovcov je to najkrajšie, dojímavé, na čo nechcem nikdy zabudnúť.“


Spoluprácu s organizáciou Špeciálne olympiády Slovensko ocenila aj Lucia Mikurčíková, vyučujúca z Katedry špeciálnej pedagogiky PF PU. „Veríme, že uvedená spolupráca prinesie obidvom stranám očakávané benefity, ktoré nielen obohatia prípravu študentov tým, že im sprostredkujú možnosti získať praktické skúsenosti s výchovou, vzdelávaním a starostlivosťou o deti a žiakov s intelektuálnym znevýhodnením, ale podporia aj rozvoj vzdelávania týchto športovcov. V neposlednom rade to taktiež prispeje k nastaveniu tréningového procesu a lepšiemu porozumeniu športovcom Špeciálnych olympiád Slovensko v zmysle ich sloganu Svet vnímame inak, ale túžbu víťaziť máme rovnakú,“ uzavrela.


Špeciálne olympiády Slovensko
Špeciálne olympiády sú inkluzívnou organizáciou využívajúcou šport a vzdelávanie, prostredníctvom ktorých sa každý deň na celom svete snaží posilniť postavenie ľudí s mentálnymi postihnutím. Celosvetová organizácia vznikla v roku 1968 a tento rok oslávi už 50. výročie založenia. Na Slovensku oslavujú Špeciálne olympiády tento rok 25. výročie založenia. Na celom svete v 170 krajinách športuje viac ako 5 miliónov osôb s mentálnym postihnutím. S podporou viac ako 1 milióna trénerov, učiteľov a dobrovoľníkov sa pripravuje viac ako 108 000 súťaží ročne v 32 druhoch olympijských športov.


Zdroj: Anna Polačková

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo