apríl 04, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Stretnutie s kňazmi dôchodcami

Foto: zdroj Kamil Oravec Foto: zdroj Kamil Oravec

Kňazi na dôchodku sa stretli s arcibiskupom Jánom Babjakom

Na pôde Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa v pondelok 3. februára uskutočnilo každoročné stretnutie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ s kňazmi dôchodcami ich manželkami a vdovami po zomrelých kňazoch. Stretnutie začalo spoločnou archijerejskou svätou liturgiou v seminárnej kaplnke.


Práve eucharistické slávenie označil vladyka Ján vo svojej homílii ako kulminačný bod kňazskej služby, v ktorom vrcholí všetko snaženie a každá kňazská obeta. Vychádzajúc z evanjelia, poukázal na stretnutie starca Simeona s dieťaťom Ježišom, pri ktorom Simeon velebí Boha slovami známeho hymnu Teraz prepustíš Pane, svojho služobníka. „Všetci, či chceme, či nechceme, každým dňom sa blížime k nášmu cieľu, k stretnutiu s Bohom tvárou v tvár. Dni, mesiace a roky nám pribúdajú a my sa približujeme k Bohu a dozrievame. Toto stretnutie nám nemá spôsobovať smútok v duši, ale naopak veľkú radosť“, zdôraznil vladyka Ján. V homílii taktiež nezabudol poďakovať kňazom za ich obetavú službu aj v jeseni ich života, kedy najmä v spovedniciach oslobodzujú penitentov od hriechov a svojimi radami im svietia na cestu života.

Po spoločnom obede si vypočuli myšlienky Svätého Otca Františka, ktoré adresoval 31. januára tohto roka prítomným na historicky prvom Medzinárodnom kongrese o pastorácií starých ľudí s názvom „Bohatstvo rokov“.Popoludní o tretej hodine sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a stretnutie ukončili modlitbou panychídy za zomrelých kňazov, ktorú slávil Mons. Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie.

Zdroj: Michal Pavlišinovič

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo