december 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Stretnutie s kňazmi dôchodcami

Foto: zdroj Kamil Oravec Foto: zdroj Kamil Oravec

Kňazi na dôchodku sa stretli s arcibiskupom Jánom Babjakom

Na pôde Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa v pondelok 3. februára uskutočnilo každoročné stretnutie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ s kňazmi dôchodcami ich manželkami a vdovami po zomrelých kňazoch. Stretnutie začalo spoločnou archijerejskou svätou liturgiou v seminárnej kaplnke.


Práve eucharistické slávenie označil vladyka Ján vo svojej homílii ako kulminačný bod kňazskej služby, v ktorom vrcholí všetko snaženie a každá kňazská obeta. Vychádzajúc z evanjelia, poukázal na stretnutie starca Simeona s dieťaťom Ježišom, pri ktorom Simeon velebí Boha slovami známeho hymnu Teraz prepustíš Pane, svojho služobníka. „Všetci, či chceme, či nechceme, každým dňom sa blížime k nášmu cieľu, k stretnutiu s Bohom tvárou v tvár. Dni, mesiace a roky nám pribúdajú a my sa približujeme k Bohu a dozrievame. Toto stretnutie nám nemá spôsobovať smútok v duši, ale naopak veľkú radosť“, zdôraznil vladyka Ján. V homílii taktiež nezabudol poďakovať kňazom za ich obetavú službu aj v jeseni ich života, kedy najmä v spovedniciach oslobodzujú penitentov od hriechov a svojimi radami im svietia na cestu života.

Po spoločnom obede si vypočuli myšlienky Svätého Otca Františka, ktoré adresoval 31. januára tohto roka prítomným na historicky prvom Medzinárodnom kongrese o pastorácií starých ľudí s názvom „Bohatstvo rokov“.Popoludní o tretej hodine sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a stretnutie ukončili modlitbou panychídy za zomrelých kňazov, ktorú slávil Mons. Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie.

Zdroj: Michal Pavlišinovič

Súvisiace položky (podľa značky)