jún 30, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Univerzita prehlbuje spoluprácu

Foto: zdroj PU Foto: zdroj PU

Dňa 28. októbra prijal profesor Gabriel Paľa, prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu na pôde Prešovskej univerzity v Prešove profesorku Xing Jianhua z Inštitútu čínskych štúdií z Fujian University v Číne. Cieľom stretnutia bolo dohodnúť konkrétne kroky smerujúce k obsahovému napĺňaniu vzájomnej spolupráce.

Prešovská univerzita v Prešove (PU) nadviazala spoluprácu s Fujian technologickou univerzitou v Číne, ktorá bola oficiálne spečatená podpisom memoranda o porozumení v apríli tohto roka. Obe strany sa dohodli na rozvíjaní spolupráce v oblasti vzdelávania a vedy, ktorá bude vzájomné prínosná pre pedagógov, výskumných pracovníkov a študentov oboch univerzít. Hlavným zámerom je angažovanie sa v spoločných akademických a vedeckých aktivitách, príprava  vzdelávacích materiálov, moderných učebných metód, ako aj mobilít pedagogických a výskumných pracovníkov i študentov.

„Naša univerzita má veľký záujem spolupracovať s Prešovskou univerzitou v oblasti mobility študentov a pedagógov, spoločného školenia záverečných prác, či spoločných výskumných projektov a publikácií,“ uviedla prof. Xing Jianhua , ktorá je momentálne na dvojtýždňovom výskumnom pobyte na PU. Zároveň priblížila, že ak chcú svoju univerzitu dostať do najvyššej kategórie, potrebujú isté percento zahraničných študentov, vzhľadom na to, že od počtu prijatých zahraničných študentov sa odvíja financovanie čínskych univerzít zo strany ich ministerstva školstva. „Sme pripravení poskytovať štipendiá pre zahraničných študentov a vychádzať im maximálne v ústrety. Okrem semestrálneho a dvojsemestrálneho štúdia môžeme na našej univerzite pripraviť pre vašich študentov aj niekoľkotýždňové (od 2 do 6 týždňov) štúdium vo forme letnej školy,“ priblížila prof. Jianhua. Podľa jej slov môže univerzita v prípade záujmu ponúknuť aj základy čínskeho jazyka a kultúry. „Som veľmi rád, že naša univerzita rozšírila zoznam partnerov aj o túto univerzitu v Číne. Pevne verím, že sa naša spolupráca rozvinie a bude prínosná jednak na úrovni tvorby vedecko-výskumných tímov, prípravy spoločných výskumných projektov, ale bude prospešná aj pre našich študentov a tvorivých pracovníkov,“ vyjadril presvedčenie na stretnutí prorektor prof. Paľa. Ako doplnil, čínskej strane univerzita poskytne zoznam programov aj jednotlivých predmetov, ktoré vie PU ponúknuť v angličtine, no diskusia prebehla aj o možnostiach štúdia slovenského jazyka a kultúry a následného štúdia na PU.

„Spolupráca s týmto partnerom a inými v Číne a Juhovýchodnej Ázii sa javí byť nielen ako zaujímavo-exotická, ale aj perspektívna. V tejto časti sveta je veľa študentov, ktorí si hľadajú možnosti štúdia v Európe, pričom Slovensko je finančne dostupnejšie ako konkurenčné univerzity na západe,“ zdôraznil prof. Michal Valčo z Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU, ktorý bol hlavným iniciátorom nadviazania spolupráce s Fujian University. Dodal, že rozšírenie kultúrneho obzoru a získanie medzinárodných skúseností je dôležité aj pre našich pedagógov a študentov, preto možno nové možnosti spolupráce s danou čínskou univerzitou iba privítať.

Obe strany sa dohodli, že počas výskumného pobytu prof. Jianhua na Prešovskej univerzite dôjde k sérii stretnutí, na ktorých sa dohodnú konkrétne kroky k napĺňaniu obsahu memoranda.

Prešovská univerzita v Prešove v súčasnosti spolupracuje s 85 inštitúciami v 20 krajinách. Bilaterálne dohody má podpísané so zahraničnými univerzitami v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Číne, Českej republike, Japonsku, Jordánsku, Kanade, Kazachstane, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Slovinsku, Srbsku, Španielsku, Švajčiarsku, Taiwane, Taliansku, Ukrajine či USA. Univerzita okrem toho, v rámci prepájania teórie s praxou, intenzívne pracuje aj na rozvíjaní spolupráce so strednými školami, samosprávami, úradmi štátnej správy, ale tiež so súkromnými inštitúciami či lokálnymi médiami.


Zdroj: PU, Anna Polačková

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo