apríl 22, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Posvätili nový gréckokatolícky chrám v Bystrom

Foto: Martin Antuš Foto: Martin Antuš

Arcibiskup Ján Babjak posvätil nový gréckokatolícky chrám v Bystrom.

Gréckokatolícki veriaci v Bystrom dostali od Boha veľký dar v podobe nového chrámu, ktorý posvätil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. V úvode slávnosti vladyku privítal starosta obce PhDr. Ľubomír Hreha starým slovanským zvykom chlebom a soľou.


 
Slávnosti sa zúčastnilo dvanásť kňazov oboch obradov, dvaja farári evanjelickej cirkvi a.v., diakon, bohoslovci, členovia štátnej a miestnej samosprávy a mnohí ďalší pozvaní hostia.


 
Vladyka Ján vo svojej homílii pripomenul veriacim, že aj tento chrám bude miestom stretania sa s Bohom a budovania krásnych medziľudských vzťahov. Taktiež povzbudil ľudí, aby sa nebáli podeliť s tým čo majú a pomôcť všade tam, kde je treba. Ocenil tiež námahu pri stavbe tohto diela a povzbudil veriaci ľud, aby prichádzali do tohto nového chrámu a čerpali mnohé milosti, ktoré im Boh ponúka. Slávnosť umocnil aj spev piesní miestneho mládežníckeho zboru.


 
Samotná výstavba nového chrámu trvala 4 roky. Stavbu realizovalo viacero firiem, živnostníkov, ale aj samotní veriaci z Bystrého. Vďaka mnohým obetám miestnych veriacich, dobrodincov, darcov, sponzorov, Vláde SR, Ministerstvu financií SR a Obci Bystré sa Bystrančania dočkali novej cerkvi.


 
V závere slávnosti miestny farár otec Pavol Seman vyjadril veľkú vďaku vladykovi Jánovi,  svojmu predchodcovi vo farnosti Miroslavovi Iľkovi, starostovi obce PhDr. Ľubomírovi Hrehovi, obecnému zastupiteľstvu v Bystrom ako aj všetkým prítomným.Nový chrám, ktorý je zasvätený sv. Jánovi Pavlovi II., bude prekrásnou dominantou sídliska v Bystrom a bude všetkým pripomínať, že aj v Bystrom popri veriacich latinského obradu a bratov evanjelikov žijú aj gréckokatolícki veriaci.Zdroj: Pavol Seman

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.