júl 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tretí septembrový týždeň sa na Hotelovej akadémií stretli učitelia, žiaci a ich rodičia pri záverečnej časti projektu Erasmus+ v rámci Mobility učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave.

V rámci projektu Zvyšovania kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce si prešovská škola našla partnera v Českej republike Střední školu gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, ktorú mali možnosť spoznať na svojej každoročnej akcii Eurocup. Účastníkmi projektu boli 20 žiaci 2. ročníka s dvomi učiteľmi. V termíne od 08. 06. 2019 - 28. 06. 2019 vycestovali na pobyt v zahraničí, čo by malo prispieť k ich samostatnosti, k vyššej sebadôvere, k zodpovednému prístupu k práci a k schopnosti začleniť sa do nového pracovného kolektívu. Veľkým prínosom pre účastníkov mobility bolo získanie nových vedomostí, skúseností a zručností v oblasti inovatívnych trendov v cukrárskej výrobe - airbrush, drátkovanie cukrárenských kvetov, nové metódy používania karamelu, spoznať široký sortiment cukrárenských výrobkov, vrátane prípravy korpusov a náplní, poťahovania a zdobenia tort, výroby zmrzliny, čokoládových cukríkov a ozdôb z karamelu, modelovanie základných tvarov figúrok a kvetov, pečenie a zdobenie perníkov.


Táto prax prispela k získaniu a upevňovaniu pracovných návykov, zodpovednosti za svoju prácu, žiaci sa naučia pracovať v tíme a zároveň si zdokonalia komunikačné zručnosti v priamom kontakte s hosťami, zamestnancami a manažérmi podnikov, v ktorých budú pracovať.  
Pridanou hodnotou pre účastníkov bolo aj získanie Europassu Mobility, ktorý by mal byť motiváciou a zároveň prínosom pri uplatnení sa na európskom trhu práce.Kľúčová akcia:  Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP
Názov projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania  a odborných zručností pre európsky trh práce
Začiatok projektu: 01. 06. 2018
Koniec projektu: 31. 12. 2019
Partnerská organizácia: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Česká republika, příspěvková organizace


Naposledy zmenené štvrtok, 26 september 2019 08:08
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo