marec 30, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tretí septembrový týždeň sa na Hotelovej akadémií stretli učitelia, žiaci a ich rodičia pri záverečnej časti projektu Erasmus+ v rámci Mobility učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave.

V rámci projektu Zvyšovania kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce si prešovská škola našla partnera v Českej republike Střední školu gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, ktorú mali možnosť spoznať na svojej každoročnej akcii Eurocup. Účastníkmi projektu boli 20 žiaci 2. ročníka s dvomi učiteľmi. V termíne od 08. 06. 2019 - 28. 06. 2019 vycestovali na pobyt v zahraničí, čo by malo prispieť k ich samostatnosti, k vyššej sebadôvere, k zodpovednému prístupu k práci a k schopnosti začleniť sa do nového pracovného kolektívu. Veľkým prínosom pre účastníkov mobility bolo získanie nových vedomostí, skúseností a zručností v oblasti inovatívnych trendov v cukrárskej výrobe - airbrush, drátkovanie cukrárenských kvetov, nové metódy používania karamelu, spoznať široký sortiment cukrárenských výrobkov, vrátane prípravy korpusov a náplní, poťahovania a zdobenia tort, výroby zmrzliny, čokoládových cukríkov a ozdôb z karamelu, modelovanie základných tvarov figúrok a kvetov, pečenie a zdobenie perníkov.


Táto prax prispela k získaniu a upevňovaniu pracovných návykov, zodpovednosti za svoju prácu, žiaci sa naučia pracovať v tíme a zároveň si zdokonalia komunikačné zručnosti v priamom kontakte s hosťami, zamestnancami a manažérmi podnikov, v ktorých budú pracovať.  
Pridanou hodnotou pre účastníkov bolo aj získanie Europassu Mobility, ktorý by mal byť motiváciou a zároveň prínosom pri uplatnení sa na európskom trhu práce.Kľúčová akcia:  Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP
Názov projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania  a odborných zručností pre európsky trh práce
Začiatok projektu: 01. 06. 2018
Koniec projektu: 31. 12. 2019
Partnerská organizácia: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Česká republika, příspěvková organizace


Naposledy zmenené štvrtok, 26 september 2019 08:08

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo