marec 01, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V Prešove sa konal odborno-metodický seminár

Foto: Mgr. sr. Samuela Verešpejová, SNPM Foto: Mgr. sr. Samuela Verešpejová, SNPM

Seminár s názvom Úvod do biblických kníh pre biblickú súťaž a biblickú olympiádu.

Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie /DKÚ PA/ v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity pripravil pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy 20. septembra 2019 odborno-metodický seminár s názvom „Úvod do biblických kníh pre biblickú súťaž a biblickú olympiádu“. Predmetom tejto súťaže a olympiády v tomto školskom roku bude kniha Exodus 1-24, kniha proroka Jonáša a evanjelium podľa Jána. Seminár začal svätou liturgiou v kaplnke bl. Pavla Petra Gojdiča na Gréckokatolíckej teologickej fakulte, ktorú slávil protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír Petrík, spolu s ním koncelebrovali Peter Cap, riaditeľ /DKÚ PA/ a Jozef Šofranko, vedúci Oblastného katechetického strediska Bardejov. Svätú liturgiu svojou prítomnosťou obohatil diakon Rudolf Hreňo. V odbornej časti seminára doc. ThDr. Daniel Slivka, PhD. uviedol poslucháčov do predmetných biblických kníh.
Autor článku: DKU PA

Naposledy zmenené nedeľa, 22 september 2019 10:40

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.