marec 01, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Index dostupnosti materských škôl: V Poprade a Prešove najdrahšie

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) nedávno zverejnil Index dostupnosti materských škôl pre rok 2022, ktorý poskytuje verejnosti komplexný pohľad na situáciu v oblasti predprimárneho vzdelávania v každej obci na Slovensku.
Index bol vytvorený s cieľom pomôcť obciam zhodnotiť ich situáciu v porovnaní s inými obcami a slúžiť ako užitočný nástroj pre cielenejšie plánovanie politík na zvyšovanie dostupnosti materských škôl.

Index je zostavený zo štyroch komponentov: kapacity, dopyt, poplatky a demografia. Výsledné skóre obcí sa pohybuje v rozmedzí od 0 do 10, pričom vyššie hodnoty indikujú lepšiu dostupnosť materských škôl v porovnaní s ostatnými obcami na Slovensku.

Situácia v materských školách v Prešovskom kraji

Z indexu vyplývajú dôležité informácie o početných aspektoch, ktoré ovplyvňujú dostupnosť materských škôl v regióne.

Kapacita a počet chýbajúcich miest

Z Indexu je zrejmé, že v Prešovskom kraji existuje ešte priestor na zlepšenie dostupnosti materských škôl. Počet chýbajúcich miest pre 3 až 5 ročné deti s trvalým pobytom v obci je nasledovný:

 1. Mesto Kežmarok: Na prvom mieste s alarmujúcim počtom 1430 chýbajúcich miest.
 2. Mesto Prešov: Nasleduje s 1024 chýbajúcimi miestami.
 3. Mesto Medzilaborce: Mesto Medzilaborce sa radí medzi obce s najlepšou situáciou v regióne, keďže zaznamenáva iba 9 chýbajúcich miest.

Zamietnuté žiadosti o miesto v materských školách

Zamietnuté žiadosti o miesto v materských školách od 16.9.2021 do 15.9.2022 dávajú ďalší pohľad na situáciu v regióne. V tomto ohľade vyniká:

 1. Mesto Prešov: S najviac zamietnutými žiadosťami, konkrétne 885 prípadmi.
 2. Mesto Poprad: Na druhom mieste, avšak s výrazným odstupom, s 185 zamietnutými žiadosťami.

Mesačné školné

Priemerné mesačné školné v materských školách v septembri 2022 sa pohybovalo na nasledovných úrovniach:

 1. Mesto Poprad: S najvyšším priemerným mesačným školným vo výške 19 €.
 2. Mesto Prešov: Nasleduje s mesačným školným 11 €.
 3. Mesto Svidník: S najnižším priemerným mesačným školným vo výške 5 €.

Zistenia z Indexu

Z Indexu dostupnosti materských škôl pre rok 2022 vyplýva niekoľko dôležitých zistení:

 1. Najhoršia dostupnosť v Bratislavskom kraji: V Bratislavskom kraji dosahuje až 73 % obcí index nižší ako 5,0. Podobná situácia je aj v Žilinskom kraji (41 %) a Trnavskom kraji (33 %). To naznačuje potrebu zvýšiť kapacity v týchto oblastiach.

 2. Najlepšia dostupnosť v Nitrianskom kraji: Naopak, Nitriansky kraj sa vyznačuje najlepšou dostupnosťou, pričom zhruba polovica obcí dosahuje index nad 7,0.

 3. Nedostatok materských škôl v Banskobystrickom a Prešovskom kraji: V každej druhej obci v Banskobystrickom kraji chýba materská škola. Podobný problém je aj v Prešovskom kraji, kde materskú školu nemá 39 % obcí.

 4. Výrazný rozdiel v mesačných poplatkoch: Rodičia v okresoch Rimavská Sobota, Svidník a Vranov nad Topľou platili v priemere iba okolo 5 € mesačného školného. V porovnaní s tým, v Košiciach III dosiahlo mesačné školné takmer 110 € a v Bratislave I až 205 €.

 5. Demografia ovplyvňuje dostupnosť: Do roku 2030 môže demografický vývoj výrazne ovplyvniť dostupnosť materských škôl. Zatiaľ čo niektoré okresy v Bratislave by mohli očakávať pokles počtu detí o tretinu, iné regióny, ako napríklad Rožňava, by mohli zaznamenať nárast o 28 % a v Sabinove o 19 %.

Plánovaná aktualizácia Indexu

Podľa zverejdených informácií je plánovaná aktualizácia Indexu dostupnosti materských škôl za rok 2023 s plánovaným spustením začiatkom roku 2024. Táto aktualizácia poskytne nové dáta a informácie na základe vývoja v oblasti materských škôl na Slovensku.

Index dostupnosti materských škôl je dôležitým nástrojom pre hodnotenie a plánovanie predprimárneho vzdelávania na Slovensku a pomáha vykresliť jasný obraz situácie v každej obci. Zverejnenie týchto údajov je krokom smerom k zvýšeniu transparentnosti a diskusii o zlepšení dostupnosti materských škôl pre budúce generácie na Slovensku.

Naposledy zmenené sobota, 21 október 2023 10:26
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.