september 23, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rekonštrukcia zastávok MHD na Sídlisku III v Meste Prešov

ilustračný záber ilustračný záber

Mesto Prešov sa chystá na výraznú rekonštrukciu štyroch zastávok MHD na Sídlisku III vďaka nenávratnému finančnému príspevku z európskych zdrojov. S rekonštrukciou začne zhotoviteľ už budúci týždeň.

Štyri zastávky MHD, konkrétne Volgogradská a Námestie Kráľovnej pokoja, prejdú výraznými zmenami. Trolejbusy a autobusy už nebudú stáť na ceste, ale cestujúcich budú vyzdvihovať po zájdení do zastávkových ník. Toto opatrenie zvýši bezpečnosť pre chodcov, cestujúcich MHD a cyklistov a plynulosť dopravy.

V rámci rekonštrukcie bude vybudovaný samostatný zastávkový pruh, čím sa zamedzí stretnutiu nastupujúcich/vystupujúcich cestujúcich s ostatnými účastníkmi cestnej premávky. To zlepší pohyb na zastávkach a komfort cestovania MHD.

Projekt zahŕňa aj úpravu polohy trolejovej stopy na týchto zastávkach, pričom trakčné stožiare budú preložené na nové pozície.

Celkové oprávnené náklady na projekt sú vo výške 343 548,33 €, pričom nenávratný finančný príspevok predstavuje 326 370,91 €. Zvyšné náklady na realizáciu projektu budú financované z mestských zdrojov. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Eurovia, s. r. o.

Vzhľadom na rekonštrukciu bude od pondelka 4. septembra 2023 od 10:00 hod. dočasne presunutá zastávka MHD Námestie Kráľovnej pokoja. Pre cestujúcich budú k dispozícii náhradné nástupiská, pričom predpokladaná doba výstavby je 4 mesiace.

Mesto Prešov vďaka tomuto projektu zvýši kvalitu služieb pre občanov a zlepší dopravnú situáciu v danej lokalite. Projekt bol schválený z prostriedkov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Reklama

Politická reklama

HlasSDWeb.jpg