december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Štatistika je vážna veda, bez ktorej neexistuje pokrok v mnohých oblastiach. 

Čo región to jedinečné ženy. Smelo môžeme konštatovať, že s východniarkou hlavne z Prešovského kraja budete na veky vekov. Ženy v Prešovskom kraji sú podľa sčítania najviac rodinne založené na Slovensku. Žije tu najviac vydatých žien a najmenej rozvedených. Až 43 % všetkých žien sú manželky! Odpustíte všetko a milujete až za hrob milé dámy z Prešovského kraj – raritne  len 6% žien v tomto kraji sa rozvádza. A ste s mužmi  z čistej lásky, lebo ste veľmi múdre a vzdelané.

Z hľadiska počtu žien žije v Prešovskom kraji najvyšší počet žien na Slovensku až 408 704. 

Vysokoškolské vzdelanie má 73 433, čo predstavuje podiel 18,0 %. A aby toho málo nebolo ženy v Prešovskom kraji sú milujúce, múdre a rodinne založené sú aj mladé! Štatisticky najmladšie na Slovensku.

V Prešovskom kraji žijú ženy s najnižším priemerným vekom v rámci všetkých krajov SR. Priemerný vek žien Prešovského kraja je 40,4 rokov. Veríme, že muži na východe vedia, aké poklady doma majú. Ak teda páni chcete manželku z východného Slovenska, ktorá je múdra, mladá a rodinne založená nezúfajte!  Síce v Prešovskom kraji sú  dámy už vydaté, ale v Košickom kraji ešte máte šancu. V Košickom kraji žije najvyšší podiel slobodných žien zo všetkých krajov SR. Z celkového počtu 400 033 žien je tu slobodných  169 100  (42,3 %). Žien s ukončeným vysokoškolských vzdelaním žije v Košickom kraji 72 854, čo z celkového počtu 400 033 žien predstavuje podiel 18,2 %. No a po ženách Prešovského kraja sú druhé najmladšie v SR. V priemere majú ženy v Košickom kraji 41 a pól roka.  Čiže slobodné, vzdelané a mladé, čo viac si môžete páni želať!
No a ak chcete naozaj istotu, že rozvod nehrozí treba sa oženiť do Medzilaboriec.
Najmenej slobodných žien žije v okrese Medzilaborce  len 2 102.