november 26, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Most na Ulici Padlých hrdinov je po rekonštrukcii opäť v prevádzke

Mesto Prešov úspešne ukončilo rekonštrukciu mosta na Ulici Padlých hrdinov v mestskej časti Solivar. Úsek je po oprave modernejší a najmä bezpečnejší.

V rámci rekonštrukcie mosta bola vykonaná komplexná prestavba krídel opôr a sanácia úložných prahov, pod nosníkmi boli uložené elastomerné ložiská, povrchy mostného objektu boli celoplošne opieskované a ošetrené sanitačným náterom, v miestach obnaženej výstuže boli použité reprofilačné hmoty a na moste pribudlo aj nové zábradlie. Súčasťou stavebných prác bola aj obnova všetkých vrstiev vozovky, vrátane hydroizolácie nad mostom a priľahlej komunikácie. Okrem toho bolo zabezpečené odvodnenie mosta, spevnenie koryta potoka pod mostom a prietočný profil potoka bol upravený do stredu mosta.

Víťazom verejnej súťaže, formou naprojektuj a stavaj, sa stala spoločnosť CBR s.r.o.