máj 24, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom za komunálne odpady

Mesto Prešov začalo od polovice mesiaca apríl odosielať rozhodnutia k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady na rok 2022.

Úhrady môžu obyvatelia realizovať bezhotovostne alebo osobne v pokladnici mesta na Jarkovej ulici.

Rozhodnutia pre daňové subjekty, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, budú zaslané do elektronických schránok, ostatné zásielky budú odoslané v listovej forme prostredníctvom poštových služieb. Po dohode so Slovenskou poštou, a.s. sa budú zásielky doručovať priebežne.

Obyvateľov informujeme, že zásielky nie sú expedované podľa ulíc, ale podľa čísel daňovníkov. V prípade, ak sú priznania k miestnym daniam a k poplatku za komunálne odpady podané na tú istú osobu, rozhodnutia jej budú doručené v jednej obálke. Lehoty splatnosti sú vždy uvedené v rozhodnutí, a to v dvoch splátkach k 30.6.2022 a k 30.9.2022.

Obyvateľom odporúčame, aby úhrady realizovali bezhotovostným prevodom na účet mesta. V prípade bezhotovostnej platby je vždy potrebné uviesť správny špecifický a variabilný symbol, ktorý je uvedený v rozhodnutí. Seniori, prípadne ďalší obyvatelia, ktorí s bezhotovostnými prevodmi nemajú skúsenosti, môžu požiadať o pomoc príbuzných. Úhrada poplatkov prostredníctvom internet bankingu napomôže ochrániť zdravie obyvateľov aj našich zamestnancov, a zároveň sa tak eliminujú dlhé rady pred pokladnicou mesta, kde je možné realizovať úhrady v hotovosti.

 

Pokladnica mesta Prešov sídli na Jarkovej ul. č. 24 a je otvorená v týchto časoch:

PO: 8:00 - 16:00 hod.

UT: 8:00 - 15:30 hod.

ST: 8:00 - 16:30 hod.

ŠT: 8:00 - 15:30 hod.

PI: 8:00 - 12:00 hod.

V prípade otázok týkajúcich sa dane z nehnuteľnosti, môžete kontaktovať pracovníkov mestského úradu na číslach: 051/3100235; 051/3100232; 051/3100250.

V prípade otázok týkajúcich sa dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje, môžete kontaktovať pracovníkov mestského úradu na čísle: 051/3100231.

V prípade otázok týkajúcich sa poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, môžete kontaktovať pracovníkov mestského úradu na číslach: 051/3100256; 051/3100257.

Bližšie informácie k miestnym daniam, poplatku za komunálne odpady a k ich úhrade nájdete na web stránke mesta Prešov: https://www.presov.sk/dane-a-poplatky.html

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo