jún 25, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Stavba sa nachádza na rohu ulíc Jarková a Weberova, na adrese Jarková 2 v Prešove.

Mesto Prešov na základe schváleného uznesenia MsZ č. 726 zo dňa 2.2.2022 Mesto Prešov na svojej úradnej tabuli zverejnilo podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti na Jarkovej ulici. Obhliadky je však možné dohodnúť po dohode so správcom Prešov Real.

Stavba sa nachádza na rohu ulíc Jarková a Weberova, na adrese Jarková 2 v Prešove. Bola postavená v roku 1966. V budove sú 3 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Nadzemná časť je v súčasnosti využívaná na kancelárske a prevádzkové účely. V podzemnej časti sa nachádza plynová kotolňa, skladové priestory a úkryt civilnej ochrany (ďalej CO kryt). Predmetná budova je využívaná na rôznorodé účely, prevažne však na kancelárske a obchodné.

Stavba je situovaná v centre mesta v blízkosti nákupného centra Novum. Prístup k nehnuteľnosti je z nedávno rekonštruovanej Jarkovej ulice, ktorá zatraktívnila túto časť centra mesta Prešov.

Parkovanie je z časti zabezpečené v dvornej časti predmetnej nehnuteľnosti, resp. je možné riešiť parkovanie na verejnom pozemku.

 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

na predaj nasledovných nehnuteľností:

pozemku parc. č. KNC 98/1 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 477 m2,
pozemku parc. č. KNC 98/2 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2,
pozemku parc. č. KNC 95/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 164 m2,
pozemku parc. č. KNC 95/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2,
pozemku parc. č. KNC 95/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2,

stavby súpisné číslo 3125, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 98/1 a parc. č. KNC 98/2, LV č. 6492, k. ú. Prešov , nehnuteľnosti nachádzajúcej sa ul. Jarková č. 2.

 Bližšie informácie o podmienkach obchodnej verejnej súťaže a o podmienkach písomného podania sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Prešov a na www.presov.sk .

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Pribudlo aj 30 parkovacích miest Pribudlo aj 30 parkovacích miest

    Areál bývalej vojenskej nemocnice v Prešove sa po úprave plôch zmenil na nepoznanie

  • Vynovená terasa na Velodróme Vynovená terasa na Velodróme

    Mesto Prešov zrealizovalo zastrešenie časti vstupných priestorov a úpravu terasy, ktorá je súčasťou vstupného objektu pri cyklistickom velodróme.

  • Verejné ocenenia 2021 Verejné ocenenia 2021

    V historickej sále PKO boli udelené verejné ocenenia mesta Prešov osobnostiam a spoločnostiam, ktoré dlhodobo významne reprezentujú a zviditeľňujú mesto Prešov. 

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo