december 04, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Týždeň Cirkvi pre mládež prežívali aj v Prešovskej archieparchii

Týždeň Cirkvi pre mládež prežívali aj v Prešovskej archieparchii Autor foto: GMC Barka

Tohtoročný Týždeň Cirkvi pre mládež, ktorý sa uskutočnil 15. - 21. novembra, pripravila Komisia pre mládež Prešovskej archieparchie pre mladých zaujímavý program.

Niektoré časti programu bolo možné sledovať online a to prostredníctvom sociálnej siete facebook na profile spomínanej komisie či Instagrame GMC Bárka Juskova Voľa. Program pre mladých začal už v pondelok 15. novembra koncertom Godzone tour v Prešove, kam smerovali mnohí mladí z farností. Utorok a sobota patrili programu v protopresbyterátoch či farnostiach, kde sa mladí modlili svätý ruženec, adorovali vo svojich spoločenstvách Najsvätejšiu Eucharistiu, či len tak v malých spoločenstvách obdivovali krásu prírody.
V stredu sa mladí, spolu s niektorými kňazmi Komisie pre mládež Prešovskej archieparchie, zúčastnili mini púte do Ľutiny. Mladí z farnosti Miľpoš so svojim správcom Jozefom Špesom putovali peši. Na tomto nádhernom pútnickom mieste, v spoločenstve mnohých svätých, ktorých relikvie sa tam nachádzajú, sa spoločne pomodlili spievaný svätý ruženec a svätú liturgiu za mladých Prešovskej archieparchie. V homílii sa mladým prihovoril Patrik Maľarčík, duchovný správca GMC Bárka Juskova Voľa. Poukázal na myšlienku z evanjelia podľa Lukáša: „Neboj sa maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo“ (Lk 12, 32), v ktorého prežívaní nemôže zabrániť ani pandémia. Poobede v malých skupinkách trávili čas v kruhu spoločenstva, kde sa vzájomne mohli pozdieľať i zabaviť.
Vo štvrtok, v rámci Večerných hovorov, cez aplikáciu ZOOM privítali medzi sebou Juraja Králika, predsedu eRka a zakladateľa programu Zaruky, v ktorom mladí spoznávali hĺbku a krásu učenia Jána Pavla II v teológii tela. Prostredníctvom aplikácie Sli.do sa mladí mohli pýtať akékoľvek otázky a dozvedieť sa mnohé hlboké a zaujímavé odpovede.

V piatok večer v prebiehajúcom Roku svätého Jozefa mohli sledovať stream kapely Peter Milenky Band. Projekt „Ako Otec - hudobná katechéza o tesárovi z Nazareta“ tentoraz pokračoval v téme Otec prijímajúci, ktorú priblížil rímskokatolícky kňaz Pavol Jenčo.
V nedeľu program vrcholil stretnutím mladých so svojím otcom arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ, ktoré sa nieslo v duchu posolstva pápeža Františka na 36. svetový deň mládeže. Niektorí mladí, bohoslovci i kňazi, za prísnych epidemiologických opatrení, boli účastní živého stretnutia na Arcibiskupskom úrade v Prešove. Ostatní sa stretnutia zúčastnili online cez aplikáciu ZOOM. Vladyka Ján rozoberal myšlienku „Vstaň, ustanovím Ťa za svedka toho, čo si videl.“ Podelil sa aj s mnohými osobnými skúsenosťami a zážitkami z návštevy pápeža Františka na Slovensku. Mladí mu kládli rôzne otázky, na ktoré s láskou otca odpovedal. Povzbudil mladých i kňazov k aktívnej službe vo svojich farnostiach vlastným svedectvom zo svojich kaplánskych či kňazských čias. Vyslovil aj myšlienku: „Padnúť je ľudské, zostať ležať diabolské, ale vstať anjelské. To je to, čo Boh túži, aby sme robili, keď padneme. Vždy vstali!“ Na záver udelil všetkým archijerejské požehnanie.

Veríme, že takto všetci mladí mohli zakúsiť, že Cirkev je tu pre nich a aj v tomto čase chce mladým slúžiť.

Zdroj: Patrik Maľarčík

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo