december 03, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: archív TV7 - Dni mesta Prešov 2015 Foto: archív TV7 - Dni mesta Prešov 2015

Súkromná ZUŠ GRIMMY a Tanečný klub GRIMMY predstavia záverečnú tanečnú show.

Tanečné choreografie veľkých aj malých tanečníkov, v rôznych tanečných štýloch - hip hop, disco, latino, show dance, street show..., ktoré získali v tejto tanečnej sezóne mnoho ocenení na tanečných súťažiach po celom Slovensku. Predstavia sa Vám všetci tanečníci GRIMMY.
Pre veľký počet tanečníkov GRIMMY a pravidelný záujem zo strany divákov organizujú 2 koncerty 17. júna 2019 o 17:00-18:00 a 18:30-20:00. Pozri aj ich video ukážku GRIMMY DANCE COMPANY - "Disco 80´" 

Na škole majú odbory:

- Tanec

- Spev

- Herectvo

- Klavír

- Foto-Audio-Video

Umelecké odbory Súkromnej ZUŠ GRIMMY  sa vyučujú v troch základných etapách - Prípravné štúdium, I. stupeň a II. stupeň základného štúdia. Jednotlivé odbory sa študujú v skupinovej forme - tanec, herectvo, audio/video, alebo individuálnej forme - spev a klavír. Všetci žiaci Súkromnej ZUŠ GRIMMY sa zúčastňujú súťaži vo svojom umeleckom odbore, kde získavajú nielen úspechy, ale predovšetkým skúsenosti. Našim cieľom je ponúknuť žiakom nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti priamo z pódia, či už na súťažiach, divadelných a hudobných predstaveniach, výchovných koncertoch, alebo kultúrnych a športových podujatiach. Máme 100% úspešnosť prijatia našich žiakov na Konzervatória v rôznych umeleckých odboroch v Prešove, Košiciach a v Bratislave.

Foto: archív TV7 - Dni mesta Prešov 2015

 

História:

Súkromná základná umelecká škola GRIMMY bola v septembri 2012 zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR. Ponúkame vzdelávanie v štyroch umeleckých odboroch: tanečnom, literárno-dramatickom, hudobnom a Odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Sídlo školy je na Tkáčskej 3 v Prešove (v centre mesta).

Zdroj informácií: https://www.grimmy.sk

Naposledy zmenené utorok, 11 jún 2019 13:29