september 18, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kľukaté cesty osudu sv. Márie Magdalény

Drevená polychrómovaná plastika, zakúpená do zbierkového fondu Šarišskej galérie v Prešove v roku 1970 (v tom období Galéria výtvarného umenia), bola pri katalogizovaní odbornými pracovníkmi galérie identifikovaná ako sv. Mária Magdaléna.

Postava mladej ženy, ktorej pozícia tela i rúk s rozopätými prstami, zvlneným odevom i prameňmi vlasov, v nás evokuje divadelný výjav. Táto sekvencia istého biblického deja je umelecky i výtvarne hodnotným dielom neznámeho slovenského rezbára z polovice 18. stor. bez bližšie určenej proveniencie.

Na premiérové uvedenie pred prešovským publikom v rámci kolekcie Stálej expozície si v priestoroch depozitára musela počkať dlhých štyridsať rokov. Podľa záznamu v evidenčnej karte sa pod jej primárnu záchranu, spočívajúcu pravdepodobne v zaistení vypadávajúcich častí polychrómie, podpísal v roku 1974 maliar a reštaurátor Ondrej Ivan. Od tej doby sa možno aj vinou iných neprajných okolností (personálne, ekonomické, priestorové, materiálové a iné možnosti), s ktorými sa galéria potýkala dlhé obdobie, dostala plastika do rúk reštaurátora až o niekoľko desaťročí neskôr. V roku 2011 prešla renováciou pri príležitosti príprav reprezentatívneho súboru Ikony a drevorezby 15. – 19. stor. a následne v rámci spomenutej Stálej expozície (obe výstavy boli sprístupnené v roku 2013).

Foto: stav pred reštaurovaním

Za ďalší dôvod odkladu jej celkového reštaurovania môžeme pokladať aj zlú kondíciu dreveného korpusu diela, ulomenie hornej končatiny, degradáciu prstov pravej nohy, rúcha, podstavca a neskôr zistených olejových premalieb. Všetky tieto defekty spôsobené časom, klimatickými odchýlkami a zrejme i neodbornou manipuláciou, si vyžiadali dlhodobejší zásah a technologicky náročnejší prístup odborníka, aby sa dielo napokon dostalo do stavu približujúceho sa pôvodnému originálu.

Po odstránení depozitárneho prachu, povlaku špiny a sekundárnych olejových premalieb, bola plastika petrifikovaná ponorom do syntetickej solakrylovej živice a po vyschnutí očistená vymývaním toulenom. Chýbajúca zdegradovaná drevená hmota na podstavci (napadnutá drevokazným hmyzom) bola doplnená dorezávkou z lipového dreva a chýbajúca časť prstov (palec) na pravej nohe bola domodelovaná polyesterovým tmelom. Odlomená pravá ruka sa k telu pripevnila pomocou bukových kolíkov a glejového lepidla. Opadané fragmenty pôvodnej polychrómie na tvárovej časti, končatinách a rúchu sa pretmelili kriedovým tmelom a pomocou retuší sa farebne zjednotili a eliminovali rušivé miesta. Záverečná úprava diela bola prevedená voskovo-damarovým náterom laku, ktorý sa po vyschnutí preleštil do výsledného zamatového lesku.

Foto: stav po reštaurovaní

Plastika sv. Márie Magdalény, ktorej autor, proveniencia i osud od jej vzniku do 70. rokov 20. storočia pre nás ostávajú zatiaľ naďalej neznámymi, sa svojho pôvabu, uznania i nového poslania, napriek všetkým prekážkam, predsa len dočkala. Je súčasťou bohatej a umelecky vysoko posudzovanej kolekcie starého umenia zbierkového fondu Šarišskej galérie, ktorej poslaním je zbierať a uchovávať diela takejto kultúrnej hodnoty.

 

Zdroj: A. Liščinský

 

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo