september 18, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Maximálne nasadenie, to je úloha NDS počas návštevy pápeža

Návšteva pápeža na Slovensku je mimoriadnou udalosťou nadnárodného významu, počas ktorej budú zamestnanci NDS v maximálnom nasadení.

Úlohou NDS bude plná súčinnosť s políciou a zároveň, prioritou zostáva v čo najväčšej miere zabezpečiť plynulú a komfortnú jazdu po diaľniciach.

Doprava na viacerých úsekoch bude riadená políciou. Diaľničný hraničný priechod na D2 Brodské – Břeclav v smere na Slovensko bude 15.9.2021 na potrebný čas uzatvorený pre všetku dopravu. Diaľničné hraničné priechody na D2 Čunovo – Rajka a na D4 Jarovce - Kittsee budú v smere na Slovensko uzatvorené pre nákladnú dopravu. Potrebné je počítať aj so spomaľovaním cestnej premávky, najmä nákladných vozidiel nachádzajúcich sa na úsekoch nadväzujúcich na diaľnicu D1 s operatívnym zastavením a spomalením dopravy políciou na diaľniciach D1, D2 a D4 v rámci Bratislavského a Trnavského kraja. Pokiaľ si to situácia vyžiada, nákladné automobily môžu byť políciou odkláňané na odpočívadlá, ktoré sa tak môžu rýchlo zaplniť.

Obmedzenia na D1 v rámci Prešova, Košíc a okolia
14.9. 2021 počas prejazdu Svätého Otca po diaľnici bude od 8:30 do 10:00 hod. doprava na D1 úplne uzatvorená v smere od Košíc do Prešova. V danom čase bude doprava nad 3,5 tony v smere Prešov - Košice na diaľnici D1 úplne vylúčená. Pri odjazde Svätého otca z Prešova do Košíc budú uplatňované obdobné opatrenia, to znamená, že doprava na diaľnici v smere Prešov - Košice bude v čase od 12:00 do 13:30 hod. úplne vylúčená. Jazda opačným smerom smer Košice - Prešov bude povolená iba pre vozidlá do 3,5 tony.

Obmedzenia na diaľniciach v rámci Bratislavy a okolia
12.9.2021 diaľničné hraničné priechody Jarovce - Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do Slovenskej republiky budú pre nákladnú dopravu úplne uzavreté približne v čase 15:00 - 16:00 hod.

Obmedzenie pre všetku dopravu na D1 od letiska po D2, križovatka Pečňa až po Most Lanfranconi v čase 15:15 - 16:00 hod.

14.9.2021 pre nákladnú dopravu v smere na Slovensko bude uzavretý hraničný priechod na D2 Brodské – Břeclav medzi 5:30 – 7:30 a od 17:30 do 19:30 hod., uzavretý bude aj hraničný priechod na D2 Čunovo – Rajka a D4 Jarovce – Kittsee v čase 6:30 – 8:00 a medzi 19:00 – 20:00. Obmedzenie pre všetku dopravu na D2 od Mlynskej doliny po výjazd letisko na D1 v čase 07:00 – 8:00 ráno a 19:00 – 20:00 večer.

15.9.2021 pre všetku dopravu v smere na Slovensko bude uzavretý hraničný priechod na D2 Brodské – Břeclav približne od 11:00 –13:00, uzavreté hraničné priechody na D2 Čunovo – Rajka a D4 Jarovce – Kittsee pre nákladnú dopravu v čase 6:00 – 8:00 a 12:30 – 13:30. Obmedzenie pre všetku dopravu na D2 od hraničného priechodu Brodské – Břeclav od 11:00 do 13:00. Následne treba rátať s obmedzením aj na D1 v Bratislave od Pečne po letisko v čase medzi 12:00 – 14:00.

Prioritou je zabezpečenie prejazdnosti komunikácií
Aby cestovanie bolo podľa možností čo najviac plynulé a motoristov na diaľniciach nič neohrozovalo, na zhustenú premávku a zvýšený počet vodičov NDS príjma nasledovne:

- Ukončíme, resp. prerušíme všetky začaté práce na opravách a údržbe, ktoré by obmedzovali plynulosť premávky.
- O bezpečnosť motoristov na diaľniciach a ich komfort počas cestovania sa postarajú posilnené hliadky Diaľničnej patroly.
- V pohotovosti budú aj posádky pripravené na promptné odstránenie prekážky alebo odťah nepojazdných vozidiel.
- Vyčlenili sme technické prostriedky (napr. signalizačné vozíky, pohotovostné dočasné dopravné značky) pomocou ktorých vieme motoristov promptne upozorniť na akúkoľvek prekážku alebo zaistiť presmerovanie dopravy.
- Zintenzívnime kontrolu našich odpočívadiel s využitím kamerových systémov.
- Popri bezpečnosti budeme vo zvýšenej miere dohliadať aj na čistotu a zber odpadu na priestoroch určených pre odpočinok.

Užitočná aplikácia Pomoc na diaľnici
V prípade núdze alebo akejkoľvek nečakanej udalosti si motoristi môžu privolať pomoc Diaľničnej patroly zavolaním na bezplatné telefónne číslo 0800 100 007. Oveľa jednoduchšie to ide s aplikáciou Pomoc na diaľnici. Do svojho smartfónu ju odporúčame stiahnuť a nainštalovať všetkým vodičom ešte predtým, ako sa vyberú na diaľnicu. Naše skúsenosti hovoria o tom, že vodič v problémoch má ťažkosti opísať svoju polohu. A práve aplikácia presne lokalizuje miesto vozidla, čo urýchľuje privolanie pomoci. Mnohí vodiči si totiž neuvedomujú, že v dôsledku šoku z nehody a sťaženej orientácie, môžu mať problém opísať smer, kilometer a presné miesto, kde sa nachádzajú.

 

Mapa diaľničných odpočívadiel

Zdroj: NDS

Naposledy zmenené sobota, 11 september 2021 10:36

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo