september 18, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Chytľavé rusínske piesne v modernom spracovaní zahrala a zaspievala skupina RuSnacks.

SNM – Múzeum rusínskej kultúry zorganizovalo vo svojich priestoroch na Masarykovej 20 v Prešove netradičný koncert. Skupina RuSnacks sa odprezentovala modernou úpravou piesní ako napríklad Majerán, Pidmanula, Ivanku Ivanku, A čija to chyža. Ladislaj Ladomirjak frontman kapely: "Naša skupina hrávala aj pred tým v tomto zložení, pod iným názvom a hrávali sme covery rôznych kapiel. Teraz sa snažíme pod názvom RuSnacks hrať rusínske veci." Koncert sa konal vo výstavných priestoroch, kde do 4. októbra 2021 je umiestnená výstava Dubayovci - Anna a jej deti. "Koncepcia výstavy zahŕňa výber z tvorby Michala a Oresta Dubayových, najstaršieho a najmladšieho zo siedmich súrodencov, ale aj osobné veci a ocenenia všetkých siedmich súrodencov a artefakty a publikácie z tvorby ich detí, vnukov a vnučiek." upresňuje Ľuba Kráľová, riaditeľka SNM – Múzea rusínskej kultúry.

Vyše hodinový koncert kapely RuSnacks bol doplnený o cover verzie známych slovenských hudobných skupín, ale aj jednou autorskou piesňou. "Pieseň sa volá Krásny deň a je o voľnej slobode letného dňa a krásnych pozitívnych myšlienkach." vraví Zuzana Kovalčíková, autorka textu piesne a dopĺňa: " Písala som v minulosti rozprávky v rusínskom jazyku, text piesne je moja prvotina." Zuzana, ktorá je herečkou Divadla Alexandra Duchnoviča dodala, že pevne verí že nebude poslednou pesničkou z jej pera. Koncert sa návštevníkom páčil, čo bolo zrejmé z potlesku. Čo ešte Múzeum rusínskej kultúry ponúka? Tak znela naša otázka riaditeľke múzea Ľube Kráľovej. "Okrem terajšej výstavy Dubayovci - Anna a jej deti tu máme aj stále expozície na prvom poschodí. Sú to pekne naaranžované makety všetkých drevených kostolíkov, ktoré sa nachádzajú v rusínskych obciach."

Ďalej s rozhovoru vyplynulo, že v Prešove pre verejnosť v roku 2013 bola nainštalovaná expozícia Valalská chyža...tak žili Rusíni, ktorá približuje každodenný život Rusínov v historických súvislostiach novodobých dejín, kultúru odievania – časti krojov, kroje mužské, ženské, detské, zariadenia obydlia, náradie a nástroje používané v domácnosti – krosná (tkanie kobercov, plátna), náradie používané pri spracovaní ľanu či priadze a ďalšie zaujímavosti.

Expozícia Chlieb duše - expozícia bohoslužobných artefaktov gréckokatolíckej cirkvi, ktorá prezentuje predmety používané pri bohoslužobných obradoch gréckokatolíckeho vierovyznania – Evanjeliár z dreveného chrámu v obci Habura z roku 1891, modlitebné knihy, Bohostánok – kivot z gréckokatolíckej farnosti Výrava, Ikony, prenosné Ikony, cirkevné zástavy, svietniky, kríže a ďalšie zaujímavé exponáty. 

Expozícia Upevni, Bože - z dejín рravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948. Návštevníci si  môžu pozrieť bohoslužobné knihy vydané pravoslávnou cirkvou v 17. až 19. storočí, pozornosť zaujmú aj bohoslužobné rúcha významných cirkevných osobností, іkony zo severovýchodného Slovenska zo 17. – 19. storočia, či časti ikonostasu z dnes už nejestvujúcej obce Ruské v okrese Snina, ktoré spravuje pravoslávna cirkevná obec v Snine. Autorom výstavy je mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc. - rektor Pravoslávneho bohosloveckého seminára PU v Prešove.

Expozícia Dejiny Rusínov na Slovensku na plagátoch, ktorá ponúka pohľad na historické aj novodobé udalosti súvisiace so životom, kultúrou a hodnotami Rusínov ako národnostnej menšiny na Slovensku, hymnu Rusínov, najvýznamnejšie osobnosti, informácie o kodifikácii rusínskeho jazyka, školstve, cirkevných , kultúrnych a umeleckých inštitúciách – divadlo, folklórne a tanečné súbory. Návštevníci sa dozvedia aj zaujímavosti o histórii a živote Rusínov v zahraničí (USA). Expozíciu doplňujú predmety – lodný kufor, školská lavica, vysvedčenie Mikuláša Savku z Mukačeva zo školských rokov 1932/1933 a 1934/1935.

Návštevník v Múzeu rusínskej kultúry nemôže prehliadnuť repliku sochy kniežaťa Laborca a oproti nemu mapu rusínskych obcí. Pri našej otázke na sochu a mapu sa riaditeľka rozhovorila o histórii rusínskeho národa. Tento rozhovor si nechávame pre ďalšiu reportáž.   

Naposledy zmenené štvrtok, 09 september 2021 08:14
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo