december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Zdroj:  https://www.facebook.com/groups/www.slomba.sk/ Zdroj: https://www.facebook.com/groups/www.slomba.sk/

Pri takejto rýchlosti nákladiakov, akú natočili v mestských lesoch budeme mať v Prešove obchvat s predstihom.

Verejnú skupinu na Facebooku, pod názvom PrešovskéSingletracky však takéto chovanie vodičov prinajmenšom rozčuľuje. 

Používateľ J.N.:"Na to ze je pondelok, tak dost rušno. Skoda len ze som tu sam a asi 10 nakladiaky sa premavaju jak na dialnici. Do pci"

Používateľka D.D. zverejnila verejný link, ku ktorému píše:"V linku nájdete odpoveď mestkych lesov na moju otázku ohľadne vývozu materiálu z tunela. Po 2 mesiacoch mi konečne odpísali"

Na link sme sa pozreli a stojí tam:

Vážená pani D.,
zámerom prác v Mestských lesoch je skultivovať plochy zarastené náletovými drevinami, ich vyrovnanie a sprístupnenie a tým vytvorenie podmienok pre tvorbu rekreačného priestoru. Terénnymi úpravami vzniknú plochy so záchytnými zónami pre turistov, oddychovými plochami a informačnými tabuľami pre bezpečný pobyt a pohyb občanov v rámci Lesného parku mesta Prešov vrátane turistických trás a nových ciest a chodníkov.
Terénne úpravy realizuje zhotoviteľ stavby Diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh Združenie firiem EUROVIA SK, EUROVIA CS, Doprastav, Metrostav a Metrostav Slovakia na základe splnomocnenia Mestom Prešov ako vlastníkom mestských lesov. Realizácia nemá finančný dopad na rozpočet Mesta Prešov ani na rozpočet TSMP, a.s., naopak získali sme jedinečnú možnosť bezplatne vylepšiť lesnú infraštruktúru ako pre účely rekreačné tak aj pre účely bezpečnostné, protipožiarne a hospodárske.
Načo potrebujeme lesné cesty? Začnem dosť zoširoka.
1.    Rekreačná funkcia Mestských lesov
Tak, ako sme Vám písali v decembri 2018 (negenerujeme .pdf dokumenty, na ktorých meníme len meno a dátum, ale snažíme sa správnymi slovami vysvetliť občanom náš prístup k hospodáreniu v lese), ešte raz pripomeniem, že na základe nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, a.s. a Mestom Prešov je účelom nájmu „zabezpečiť hospodárenie v mestských lesoch v súlade s platnými právnymi predpismi a lesným hospodárskym plánom“ a našou povinnosťou je platiť Mestu Prešov nájom za tieto lesné pozemky. Okrem tohto prioritného účelu je našou úlohou aj vytvárať podmienky na rekreačné využitie lesov v súlade s „Koncepciou revitalizácie územia Lesoparku Borkút“. Za ostatné roky sme v rámci tejto činnosti vyčistili od náletových drevín dolinu pri Hájenke, vybudovali sme discgolfové ihrisko, opravili sme ohniská, zrevitalizovali sme jazierko, pripravili sme priestor pre skautský tábor a náučný chodník, osadili sme nové lavičky a informačné tabule. V Malom Borkúte sme postavili nový altánok nad prameňom. Okrem všetkých týchto aktivít sa snažíme vytvárať podmienky pre výstavbu singletrackov Slovenskou mountainbikovou asociáciou SloMBA a taktiež sme pre bikerov pripravili priestor pre pumptrack, ktorý bude dokončený v priebehu tohto roku (v prípade, že si členovia asociácie SloMBA nájdu čas na koordináciu týchto prác). Taktiež hľadáme možnosti upraviť lesné cesty tak, aby ich mohla využívať na cyklistiku a rodinné prechádzky lesom široká verejnosť. Pripravili sme projekt na úpravu lesných ciest zo zdrojov EÚ, spoluprácou so zhotoviteľom diaľnice D1 však využívame radšej túto reálnu možnosť, ako neistú podporu zo zdrojov EÚ.
2.    Bezpečnosť v lese a protipožiarne opatrenia
Ďalej na základe Nájomnej zmluvy „Nájomca zabezpečí dodržiavanie bezpečnostných, protipožiarnych opatrení, ...“. Túto povinnosť však môžeme splniť len vtedy, ak budú lesné porasty dostupné pre záchranárske a hasičské vozidlá.
3.    Prírode blízke obhospodarovanie
Každý les má svoj životný cyklus. Keďže Mestské lesy nie sú prales, v rekreačno-hospodárskom lese musia raz mladé stromy nahradiť tie staré, žiaden strom tu nebude večne (napr. buky, ktoré tvoria podstatnú časť našich lesných porastov, majú priemerný život 100 – 130 rokov, potom odumrú). Tak, ako sme Vám už raz písali, naše lesy majú certifikát FSC, čo v praxi znamená, že lesy sú šetrne obhospodarované v súlade so striktnými sociálnymi a ekologickými štandardmi. Certifikácia FSC predstavuje dôveryhodný systém lesnej certifikácie s celosvetovou pôsobnosťou vďaka svojej transparentnosti a otvorenosti všetkým záujmovým skupinám. Okrem toho je naším zámerom zaviesť prírode blízke obhospodarovanie Mestských lesov podľa štandardov celoeurópskej organizácie PRO SILVA. Cieľom takého obhospodarovania je vytvárať les, ktorý sa svojimi charakteristikami a vonkajším prejavom bude blížiť k svojmu predobrazu prírodného lesa. Jeho základným predpokladom je stála prítomnosť lesného porastu v rôznych vývojových štádiách a v rôznej úrovni ich vertikálnej a horizontálnej previazanosti. Takýto les je charakterizovaný:
•    trvalým pokrytím pôdy zmiešaným lesným porastom
•    trvalou porastovou zásobou s najvyšším možným prírastkom
•    trvalou podporou najkvalitnejších stromov
•    trvalosťou ťažbových zásahov jednotlivým výberom alebo maloplošnou skupinovou ťažbou.
Samozrejme, takýto les sa „pestuje“ niekoľko desaťročí, výsledky bude vidieť až po určitom čase, ale sme presvedčení, že naše kroky ocenia aj generácie po nás. V praxi to okrem iného znamená, že ak chceme vykonávať ťažby prírode blízkym spôsobom (keďže v rekreačno-hospodárskom lese musia raz mladé stromy nahradiť tie staré), potrebujeme mať v lese zabezpečenú dopravnú infraštruktúru tak, aby sme vyťažené stromy mohli dostať na odvozné miesto v čo najkratšej možnej vzdialenosti. Ak nebudeme mať v lese schodné cesty, budeme musieť „ťahať“ drevnú hmotu po lesnej pôde, čím bude dochádzať k čiastočnému poškodzovaniu zmladenia a pôdneho krytu.
V súčasnej dobe sa môže zdať, že v lese vznikajú široké cesty. To zdanie je však výsledkom technologického postupu, keďže práce ešte nie sú dokončené. Spodná, základná vrstva je vysypaná prírodným materiálom z hornín pochádzajúcich z razenia tunela. V ďalšej fáze nasleduje úprava okrajov tejto základnej vrstvy vysypaním bežnou zeminou z povrchu zeme (humusová vrstva) a zrealizovaním rigolov po okrajoch lesných ciest. Okraje po úprave budú zalesnené. Takto vznikne základ pre teleso lesnej cesty v šírke cca 3,5 – 4 m. Na tento základ bude navezený a zhutnený makadam hrubšej frakcie a naň uložená vrstva drveného kameniva jemnejšej frakcie tak, aby vo finálnom výsledku vznikla cesta, ktorú budú môcť využívať občania na pešie prechádzky alebo cyklistiku.
Tieto práce v mestských lesoch boli pred časom prerušené. V súčasnej dobe, po ukončení správneho procesu, boli práce obnovené a v priebehu tohto roku by mali byť dokončené tak, aby  mohli Mestské lesy slúžiť širokej verejnosti na rekreačné účely.
Nie je pravda, že „to, čo sa momentálne deje v lese je vyjadrenie arogantnosti, ľahostajnosti a nerešpektovania prírody ako takej“. Naším cieľom je udržiavať les v takom stave, aby plnil všetky svoje funkcie. Chceme, aby bol dostupný pre všetkých, aby sa do Mestských lesov dalo dôjsť aj na bežnom bicykli, s kočíkom či na invalidnom vozíku. Nie všetko sa dá popísať na papieri, a keďže máte záujem o lesy, opakovane Vám ponúkame možnosť osobného stretnutia na vzájomnú diskusiu a obšírnejšie informovanie.

Juraj Hurný
vedúci prevádzky Mestských lesov a Ekoparku

Pozrite si video, ktoré zachytáva cestu lesom.

Zdroj: facebook

Naposledy zmenené štvrtok, 06 jún 2019 14:58