júl 28, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kolážista, grafik, ilustrátor Emil Semanco sa prešovskému divákovi predstavuje v Galérii Átrium svojou samostatnou výstavou, ktorú nazval Štyri nočné doby.

Tak, ako sa s radosťou pohral so slovíčkami pri názve výstavy, tak v jeho výtvarnom prejave môžeme vidieť, že sa rád hrá s metaforou a symbolmi. Doménou Semancovej tvorby je lepenie papierových doplnkov do obrazu, pričom výsledkom sú metaforické výjavy nabité fantáziou. S obľubou sa inšpiruje antickou mytológiou a biblickými príbehmi. Farebné koláže odrážajú autorov vnútorný svet, jeho snové predstavy a vízie. Výstava potrvá do 17. augusta.

Semanco priniesol do Galérie Átrium štyridsiatku svojich najnovších diel, na ktorých pracoval zhuba posledný rok. „Koláž je stará technika, ja ju iba inovujem a reinpretujem. Kombinovaním maľovaného pozadia a výstrižkov si robím svoj vlastný imaginárny svet,“ povedal pre média. Autor sa svojou tvorbou vyjadruje aj k vážnym spoločenským problémom. Odmieta vojny a otvára tému humanizácie spoločnosti.

Narodil sa 6. 7. 1953 v Čertižnom v okrese Medzilaborce. Vyštudoval kombináciu slovenský jazyk a výtvarná výchova na FF UPJŠ v Prešove. Umelecky ho formovali pedagógovia Jozef Bendík, Július Machaj, František Patočka, Juraj Kresila, Dušan Srvátka, Tibor Gáll, Po odchode do Bratislavy (1982) si doplnil vzdelanie v oblasti dejín umenia. Najväčší vplyv na jeho tvorbu koláži mal Tibor Bartfay, ktorý mu nikdy neodmietol poskytnúť dobré rady.
Semanco začínal ako redaktor Prešovských novín. Po odchode do metropoly Slovenska pôsobil na rôznych postoch v celoslovenských novinách aj v Slovenskej televízii. Má za sebou rozsiahlu publicistickú a literárnu tvorbu. Je laureátom Ceny Rudolfa Jašíka. V roku 2005 získal medzinárodné ocenenie Egona Erwina. Kischa za obrazovo-dokumentárnu publikáciu Najkrajší kút.
Popri žurnalistike sa Semanco venoval aj vlastnej výtvarnej tvorbe, najmä technike papierovej koláže, úžitkovej grafike a ilustrácii. Pôsobí ako kurátor, porotca výtvarných festivalov, organizuje výtvarné sympóziá. Od roku 1995 je členom Umeleckej besedy slovenskej, desať rokov je jej starostom.

Emil Semanco má za sebou mnoho kolektívnych výstav v celej Európe. Samostatne vystavoval na Ukrajine, v Poľsku, Srbsku, Nemecku a na Slovensku.

Emil SEMANCO
Výstava ŠTYRI NOČNÉ DOBY
trvanie do: 17. augusta 2021
Galéria Átrium, Floriánova 4, Prešov
Kurátor: Dušan Baláž

Naposledy zmenené štvrtok, 08 júl 2021 14:39
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo