december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Už čoskoro začne medzinárodná prehliadka vín Muvina 2019.

Vieme presný štvordňový program. Pozrite si reportáž MUVINA 2018 kamerou TV7.

Do súťaže je možné prihlásiť prírodné hroznové vína biele, ružové a červené, šumivé vína, vína spod kožky, prírodne sladké vína, ako aj likérové vína, všetkých ročníkov.
Účastníci konkurzu a prehliadky zasielajú z každej prihlásenej vzorky 6 adjustovaných fliaš s objemom 0,2 - 0,75 litra v obchodnom balení a s uvedením pôvodu.

Každú vzorku  sprevádza osvedčenie o chemickom rozbore vína s na-sledovnými údajmi:
- obsah cukru (g/l)
- obsah alkoholu (% obj.)
- obsah kyselín (g/l)

Šampióni súťaže v roku 2018:

white dry wines – Solaris pozdní zběr 2017 Vinářství Šilinek, Pavlov, Czech Republic

white other wines – Tramín červený bobulový výběr 2016 ZD Sedlec u Mikulova, Czech Republic

natural sweet wines – Furmint cibébový výber 2016 Győrgy Toth, Erdőbénye, Hungary

rosé wines – Frankovka modrá rosé neskorý zber 2017 Vins, s.r.o., Vinosady, Slovakia

red wines – Merlot pozdní sběr 2015 Habánske sklepy, s.r.o., Velké Bílovice, Czech Republic

sparkling wines – Bohemia prestige brut 2016 Bohemia sekt a.s., Starý Plzenec, Czech Republic

Program MUVINA 2019:

Program of International Wine Competition  MUVINA 2019

12.6.2019 (streda - Wednesday)
do 19:00    príchod porotcov, ubytovanie (Brahama),     Arrival of jury members, accommodation (Hotel Bélier)
            
13.6.2019 (štvrtok - Thursday)
09:00   -   09:30 slávnostné otvorenie v Evanjelickom kolégiu, Festive opening (Evanjelic collegium)
09:30   -   13:30 hodnotenie komisií, Evaluation by commissions
19:00   -   23:00 slávnostný večer s kultúrnym programom (PKO Prešov), Festive evening with culture program (Black Eagle Presov)

14.6.2019 (piatok - Friday)
09:00   -   12:00 hodnotenie komisií ( Evanjelické kolégium), Evaluation by commissions
12:00   -   13:00 Voľba šampiónov, Selection of the champions
15:00   -   22:00 Návšteva košického pivovaru, A visit of Brewery in Košice

15.6.2019 (sobota - Saturday)
10:00 odchod účastníkov, Departure of participants

Priebeh súťaže

Prichádzajú vína z celého sveta, pozývajú sa odborníci - enológovia z rôznych štátov sveta, aby degustovali vína a ocenili ich medailami. Hodnotí sa 100 bodovým systémom, ktorý doporučuje Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (O.I.V.) so sídlom v Paríži pre medzinárodné konkurzy. Do súťaže je možné prihlásiť vína všetkých kategórií - vína biele, ružové a červené, vína šumivé, likérové, ako aj vína "spod kožky". Už niekoľko rokov sa súťaž koná pod patronátom O.I.V., čo jej určite pridáva na prestíži. Hlavne pre domácich výrobcov tak existuje vynikajúca možnosť konfrontácie svojich kvalít s absolútnou svetovou špičkou.

Začiatkom každého roka začínajú prípravy na nový ročník rozposielaním prihlášok so štatútom k jednotlivým výrobcom. Tí môžu do konca mája prihlásiť svoje vína na našej adrese a po zaplatení štartovného poplatku sú vína zaradené do konkurzu, ktorý sa vždy koná v priebehu júna. Po ukončení konkurzu a vyhodnotení výsledkov sa pripravujú medaily a diplomy pre úspešných výrobcov. V priebehu septembra sa koná slávnostný večer s odovzdávaním cien víťazom. Súčasťou tohto večera je každoročne aukcia víťazných vín.

Zdroj: Múzem vín

Súvisiace položky (podľa značky)