december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto zdroj: Mgr. Lucia Liptáková Foto zdroj: Mgr. Lucia Liptáková

Jedno z obchodných centier v Prešove 30. 5. 2019 privítalo súťaž LEGObot.

Robotickú súťaž zorganizovala Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove v spolupráci s IT Valley Košice a partnermi súťaže. „Šikovní nadšenci malých robotov zo základných škôl si môžu porovnať svoje vedomosti a zručnosti s rovesníkmi z iných škôl,“ uviedol vo svojom príhovore riaditeľ SPŠE Slavomír Kožár.


Súťažilo sa v štyroch zaujímavých kategóriách. Prvou z nich bola kategória Paintbot, v ktorej súťažiaci pomocou robota, ktorý bol zložený z kociek lega, kreslili obrazec podľa predlohy. „V druhej kategórii Rescuebot bude úlohou robota prejsť po vyznačenej dráhe, ktorá bude ohraničená mantinelmi, až k predmetu, ktorý je potrebné vrátiť na štartovaciu pozíciu,“ poznamenal porotca Ing. František Rusinko.
Treťou kategóriou, v ktorej tímy mohli súťažiť, bol Speedybot. Úlohou robota bolo prejsť za čo najkratší čas vyznačenú trať.
„Edubot je kategória, v ktorej súťažné tímy budú prezentovať vlastnú robotickú učebnú pomôcku pre výučbu akéhokoľvek predmetu na základnej škole. V tejto kategórii budeme hodnotiť prínos pre systém vzdelávania, technickú náročnosť riešenia a obhajobu samotnej práce,“ vysvetlil Ing. Martin Ambrozy, jeden z porotcov.
26 tímov zo 14 základných škôl zložených z chlapcov i dievčat prevažne z východného Slovenska preukázalo kreativitu, hravosť, ale i nadšenie pre robotiku, mechatroniku i programovanie. Súťažiace tímy boli natoľko šikovné, že sa zapájali do viacerých kategórii naraz. „Sme tu prvýkrát a isto nie posledný. Je to veľmi zaujímavá súťaž, na ktorú sme sa zodpovedne pripravovali. Všetok svoj voľný čas sme venovali nášmu robotovi, ktorého sme prezentovali v kategórii Edubot,“ uviedol jeden zo súťažiacich zo ZŠ Medzany.
„My sme sa zapojili do dvoch kategórii, a to Paintbot a Rescubot. Veríme, že sa nám podarí umiestniť na popredných pozíciách ako minulý rok,“ poznamenal ďalší súťažiaci.
Milým osviežením bol aj dievčenský tím Komeňačky, ktorý preukázal, že sa v tejto súťaži a ani medzi chlapcami, zaujímajúcimi sa o malých robotov,  rozhodne nestratí.
Špeciálnu cenu primátorky mesta Prešov za najkreatívnejší nápad v rámci súťažnej kategórie Edubot získal tím 3MMS zo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach.


Najúspešnejšou školou tohtoročnej súťaže LEGObot bola ZŠ Medzany, ktorá získala najvyššie umiestnenia v jednotlivých disciplínach a vyhrala stavebnicu LEGO Mindstorms EV3, ktorú môže využiť v ďalšej príprave na budúcoročnú súťaž.
Ako uviedol jeden z organizátorov Ing. Martin Broda, PhD.: „Súťaž LEGObot aj tento rok potvrdila, že je o ňu záujem. Z roka na rok sa súťažiace tímy zlepšujú a zdokonaľujú svojich robotov. Preto sa už tešíme na budúci rok, na LEGObot 2020.“
Súčasťou podujatia bol podpis Memoranda o spolupráci medzi SPŠE a mestom Prešov, ktoré je zriaďovateľom základných škôl na území mesta. SPŠE sa dlhodobo snaží vyhľadávať talenty už medzi žiakmi ZŠ viacerými aktivitami. Okrem JUNIOR akadémie ktorá poskytuje neformálne voľnočasové vzdelávanie nad rámec povinnej školskej dochádzky v podobe kurzov – Programovateľné systémy, Programovanie, LEGO roboty, 3D tlač či Elektronika sú dôležitou súčasťou týchto aktivít aj súťaže pre žiakov 7. - 9. ročníka ZŠ v oblasti aplikovanej elektroniky - Elektronika hrou, z anglického jazyka - ELEsparks, či matematiky – ELEKTROmatik. LEGObot dopĺňa paletu súťaží o oblasť robotiky.

Víťazi súťaže Legobot 2019

Hlavná cena - stavebnica EV3 - ZŠ Medzany
Edubot
1.miesto - cena mesta Prešov - 3MMS - Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice
Speedybot
1.miesto - KIMA - ZŠ Sibírska, Prešov
Rescuebot
1.miesto - Helper Boys - ZŠ Medzany
Paintbot
1.miesto - Paint Squad - ZŠ Medzany

 

Zdroj: Mgr. Lucia Liptáková