december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Zdroj: Ing. Soňa Hatoková Zdroj: Ing. Soňa Hatoková

Unikátny projekt zdieľaných bicyklov, ktorý na svete nemá obdoby.

Pilotný projekt neziskovej organizácie Greencubator pod hlavičkou spoločnosti Fecupral. Čo je na tomto projekte také jedinečné? Za vypožičanie bicykla sa bude dať zaplatiť aj netradične, dobrým skutkom. Užívatelia môžu teda formou dobrovoľnej pomoci združeniam, ktoré sú do projektu zapojené, získať kredit a pomáhať tak lokálnej komunite. Tento ambiciózny projekt plánuje postupne navýšiť počet stojísk a zároveň dopĺňať staré použité bicykle, ktoré budú môcť ľudia odovzdať a ktoré sa po oprave zapoja do systému tejto ekologickej formy dopravy.

Nové, ale aj používané bicykle sú umelecky nadizajnované skupinou ARTCRIME a predstavujú jedinečnú súčasť estetiky mestského priestoru. 

Slávnostné spustenie projektu bude 25.5.2019 o 10:00 v OC Eperia v Prešove. Zaujímavý program, nie len pre dospelých, bude okrem aktivít týkajúcich sa ochrany životného prostredia spestrený aj o farmárske trhy, na ktorých si ľudia budú môcť kúpiť farmárske potraviny od regionálnych pestovateľov.

Info:

FECUPRAL, spol. s.r.o. pôsobí na trhu už vyše 25 rokov, počas ktorých sa aktívne venuje problematike odpadov. V posledných rokoch k jej činnosti pribudla aj vzdelávacia aktivita, ktorá predstavuje spoločensky zodpovedné podnikanie. Vedenie spoločnosti presadzuje víziu, ktorej základom je vzdelávanie a informovanie ľudí o tom, v akom stave sa nachádza naše životné prostredie. Cieľom týchto aktivít je zmeniť zmýšľanie ľudí, bez ktorého sa nepodarí docieliť žiadne zlepšenie. Práve z toho dôvodu firma ponúka verejné exkurzie, ktorých sa môžu zúčastniť všetky vekové kategórie. 

Greencubator je nezisková organizácia, ktorá podáva skutočné, neskreslené a odborné informácie z oblasti nakladania s odpadmi, recyklácie, vplyvu odpadov na človeka a životné prostredie. Koncept Greencubator sa snaží prostredníctvom vzdelávania v oblasti ekológie a enviromentalistiky zmeniť svet okolo nás k lepšiemu. Základným cieľom tohto projektu je riešenie globálnych problémov na lokálnej úrovni, a preto pravidelne organizuje odborné prednášky pod názvom „ReThink“, ktoré sa venujú najmä odpadom či kontrastom prírody a ľudskej márnivosti. Zároveň podporuje lokálnych umelcov, poľnohospodárov, nadšencov, kreatívcov, združenia a všetkých, ktorí sa majú chuť niečo dozvedieť a urobiť niečo pre svoje okolie.

Bikesharing alebo v preklade zdieľané bicykle je služba, ktorá užívateľom sprostredkuje požičiavanie bicyklov. Je to alternatívny spôsob dopravy, ktorý redukuje dopravné zápchy, hluk a znečistenie ovzdušia. Táto služba je založená na sieti požičovní alebo automatických staníc s bicyklami, ktoré si možno vypožičať na jednom stanovišti a na druhom ich vrátiť. Najčastejšie sa počíta s požičiavaním bicyklov v meste pre dopravu na krátku vzdialenosť, respektíve na krátky čas, existujú ale aj systémy pre regionálnu turistiku.