máj 09, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Šarišská galéria v Prešove si v rámci cyklu Jubilanti 2021 pripravila diela maliara ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť výtvarného umenia východného Slovenska.

Šarišská galéria v Prešove pravidelne do výstavného plánu zaraďuje aj spomienku na umelcov, ktorí žili a tvorili v našom meste. Spomienkou na týchto umelcov chceme vzdať hold ich tvorbe a dať ich do pozornosti širokej verejnosti a samozrejme aj mladšej generácii. V roku 2021 si pripomíname 140. výročie narodenia výtvarníka, staršej generácii Prešovčanov dobre známeho Ernesta Rákošiho – slobodného duchom aj tvorbou, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť výtvarného života východného Slovenska.

Kurátor: Mgr. A. Malíková: "Pre lepšiu predstavu kto bol Ernest Rákoši si dovolím zacitovať z textu Imricha Groška (zo 70-tych rokov 20. storočia): Ernest Rákoši sa počas života nepodriadil žiadnej doktríne. Neprijímal nič, čo nebolo v súlade s jeho vnútorným presvedčením. Svoje obrazy nezaplňoval zmäteným konglomerátom cudzích vplyvov. Tento talent nepoznal pravé výtvarné lásky. Také bolo i Rákošiho krédo: „Nikdy som sa nesnažil napodobňovať iných, mojím jediným učiteľom bola príroda, ktorej som sa chcel zmocniť.“

Na výstave Sloboda – Ernest Rákoši je zastúpených 67 diel zo zbierkového fondu Šarišskej galérie v Prešove datovaných od roku 1906 až po rok 1960. Snažili sme sa zaradiť také diela, ktoré vystihujú jeho tvorbu, jeho výrazný a dynamický maliarsky rukopis, zbavený popisnosti a preňho charakteristickú farebná škálu. Návštevníci tu môžu vidieť diela od maľby a kresby cez krajinársku tvorbu až po portrétnu tvorbu. Celú kolekciu Rákošiho diel sme obohatili aj o diela iných autorov, ktorí zachytávajú samotného Ernesta Rákošiho, či už v žánrovom výjave ako to môžeme vidieť v diele „Pred galériou“ od Jozefa Wágnera z roku 1965 až po plastické prevedenie od Františka Gibalu z roku 1955. Výstavu sme poňali komplexnejšie a doplnili sme ju aj o doklad Rákošiho výstavnej činnosti v podobe autentických plagátov datovaných od roku 1956 – až po súčasnosť."


Názov: Sloboda – Ernest Rákoši
Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51
Trvanie: 11.03.2021 – 23.05.2021
Kurátor: Mgr. A. Malíková, Mgr. A. DerfiňákováNaposledy zmenené štvrtok, 15 apríl 2021 08:20

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Galéria otvorená Galéria otvorená

    Šarišská galéria pozýva znovu do svojich priestorov

  • Zlatý súdok 2021 Zlatý súdok 2021

    Výstava predstavuje výber najlepších prác 27. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru.

  • Výstava (ne)uzavreté Výstava (ne)uzavreté

    Šarišská galéria v Prešove predstavuje tvorbu dvoch významných predstaviteľov slovenskej výtvarnej scény, ktorí svoj tvorivý život prežili v meste Prešov.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo