december 03, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kraslice sú tradičným symbolom jari a veľkonočných sviatkov.

Do 20. ročníka celoštátnej výtvarnej súťaže O najkrajšiu kraslicu sa so svojimi prácami prihlásilo viac ako 160 tvorcov z celého Slovenska, detí aj dospelých.

V aktuálnom ročníku sme zaznamenali inovatívne prístupy tvorcov, ktoré zvýšili originalitu a spracovanie originálnych a tradičných techník. Dominujú kraslice voskované, vyškrabávané, slamené, drôtované, maľované, ale časté boli aj experimentálne spôsoby zdobenia. V tomto ročníku sme dostali aj spracovanie výzdoby kraslice pomocou papierovej techniky quillingu, ktorá na porotu zapôsobila. Oceňujeme jemné spracovanie a farebnú kompozíciu. V tomto roku mohli záujemcovia do súťaže poslať opäť maximálne 10 kraslíc.

Porota pracovala v zložení: predseda poroty Mgr. art. Miroslav Knap, členovia poroty PaedDr. Andrea Mirjanská a Mgr. Anna Farbáková.

Hlavná cena 20. ročníka celoštátnej súťaže O najkrajšiu kraslicu poputuje Ivane Veneniovej do Bratislavy.

 

Cenu za tradičnú techniku Kraslice z Polichna, Cenu za voskovú techniku Alena Lövingerová z Malcova

Cenu za preškrabávanú techniku Olga Lórántová z Hornej Lehoty

Cenu za inovatívny prístup Ľubica Fitzelová z Poruby, 

Cenu za autorskú techniku Soňa Košarová z Trebišova

Cenu za farebné prevedenie Anna Strelcová z Trebišova

Cenu za drotársku techniku Terézia Oravcová z Čadce

Cena za netradičnú techniku Daniela Baligová z Klokočova

Cenu za kolektívnu prácu kolektív odsúdených žien – ÚVTOS, Nitra - Chrenová

 

Z detských prác porota ocenila v najmladšej kategórii 5 – 11 rokov kraslice žiakov zo Základnej školy v Rudine Cenou za kolektívnu prácu, Základnú školu M. Kukučína v Dolnom Kubíne Cenou za využitie prírodných materiálov a Cenu za originalitu Iveta Gregorová zo Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne. V kategórii 12 – 18 rokov získali Cenu za hravý prístup žiaci zo Súkromnej základnej umeleckej školy Dotyk v Liptovskej Štiavnici. V poslednej kategórii nad 18 rokov získala  

 

Zdroj: ts