jún 07, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Zamestnanci a žiaci škôl ELBA aj tento rok nevynechali dlhoročnú tradíciu stavanie mája.

V úvode tejto peknej slávnosti si vypočuli kultúrny program a dozvedeli sa aj o histórii tejto tradície.

Po tomto kultúrnom programe dievčatá ozdobili máj pestrými stužkami. Elbacky máj je tradičný, čo znamená že je brezový a má symbolický význam akým je napríklad výraz prírodného mýtu o boji zimy s jarou, symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Zároveň sa na Slovensku máje stavajú aj ako okresané a ovenčené stromy, ktoré mládenci pred 1. májom týčia pred tie domy, kde je vydaja súca dievka, inokedy sa stavia len jeden ústredný máj pre obec . Škola ELBA tak vyjadrila svojou každoročnou tradíciou stavania mája to, že jej záleží na slovenských zvykoch a hodnotách.  Veď medzi pozvanými hosťami boli z miestnej organizácie Matice Slovenskej Pavol Kleban a Ladislav Matisko..

 

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo