november 30, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

30 rokov odkedy od prvej liturgie na hore Zvir

ilustračné foto ilustračné foto

Pred tridsiatimi rokmi sa slávila prvá svätá liturgia na hore Zvir

11. novembra, uplynulo tridsať rokov odkedy bola slávená prvá svätá liturgia na hore Zvir v Litmanovej. Svätú liturgiu vtedy slávil miestny správca farnosti Ján Závacký spolu s vtedajším rektorom kňazského seminára Vasilom Kormaníkom. Otec Vasil si na túto udalosť spomína takto: „Bola nedeľa 11. novembra 1990 a ja som bol pozvaný do svojho rodiska do Litmanovej sláviť svätú liturgiu a ohlásiť homíliu v rámci odpustovej slávnosti vo farskom chráme, ktorý je zasvätený sv. archanjelovi Michalovi (v byzantskom liturgickom kalendári má sviatok 8. novembra). Po spoločnom dopoludňajšom slávení v chráme, sme popoludní spolu s otcom Jánom Závackým a s dievčatami, Ivetkou a Katkou slávili prvýkrát svätú liturgiu na hore Zvir v drevenici-majdane. Ostatní ľudia stáli vonku,“ spomína na udalosti spred 30. rokov Vasil Kormaník a ďalej pokračuje. „Zvlášť si pamätám na postoj dievčat, v tom čase mali 11 a 12 rokov, ktoré počas celej svätej liturgie kľačali a boli úplne sústredené na modlitbu.“
Hora Zvir v Litmanovej je najmladšie pútnické miesto gréckokatolíckej Prešovskej archieparchie. Cirkev dodnes skúma pravosť zjavení, ktoré sa mali uskutočňovať počas piatich rokov – od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995. V tom čase sa dvom mladým dievčatám z Litmanovej Ivetke Korčákovej a Katke Česelkovej mala zjavovať Presvätá Bohorodička. Momentálne celý priebeh zjavení s posolstvami je odoslaný na posúdenie pravosti zjavení na posvätnú Kongregáciu pre náuku viery vo Vatikáne.

Hora Zvir v Litmanovej je pútnickým miestom Prešovskej archieparchie od 7. septembra 2008. Prešovský arcibiskup a metropolita vyhlásil dovtedajšie Miesto modlitby na hore Zvir v Litmanovej za pútnické miesto na základe skutočnosti, že od roku 1990 do Litmanovej putuje „veľké množstvo veriacich zo Slovenska i zahraničia a mnohé svedectvá hovoria o tom, že pútnici v Litmanovej nachádzajú stratený pokoj duše, čerpajú Božiu pomoc a po sviatosti zmierenia začínajú novú etapu života“ (z ustanovujúceho dekrétu). Za hlavnú púť ustanovil nedeľu po prvom piatku v mesiaci august. 8. augusta 2010 bol pri príležitosti archieparchiálnej odpustovej slávnosti, slávnostne zverejnený dekrét o ustanovení puta duchovného príbuzenstva tohto mariánskeho pútnického miesta s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, ktorá je prvým a hlavným mariánskym chrámom.
Okrem hlavnej púte je na Hore Zvir v Litmanovej púť každý mesiac v nedeľu po prvom piatku, ale veriaci tu môžu prísť aj kedykoľvek inokedy a pookriať na duchu i na tele. O duchovnom živote a aktivitách na pútnickom mieste na hore Zvir v Litmanovej sa môžete dozvedieť viac na internetovej stránke www.horazvir.eu

 

Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo