december 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Zdroj: Mgr. Rastislav Žitný  PR, TRIPOLITANA -  KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE Zdroj: Mgr. Rastislav Žitný PR, TRIPOLITANA - KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE

Pripravené sú rôzne sprievodné podujatia ako aj špeciálna prednáška „Sv. Florián - patrón hasičov a hasenie ohňa v minulosti“

Deti a študenti majú návštevu stálej hasičskej expozície  a novej výstavy Hasičské hobby zdarma.

Deň hasičov každoročne  pripadá na deň mučeníckej smrti sv. Floriána. Ako vysvetľuje historik Jozef Kušnír, za svojho patróna si ho ale nezvolili iba hasiči. „Jeho krutá smrť vo vode počas prenasledovania kresťanov 4. mája 304 bola jedným z dôvodov, prečo si ho okrem hasičov vybrali za svojho ochrancu aj mnohé remeselnícke cechy, ktorých činnosť súvisela s ohňom,“ hovorí JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, historik  Krajského múzea v Prešove poverený jeho vedením.

Špecializovaná expozícia Z dejín hasičstva na Slovensku okrem časti venovanej sv. Floriánovi  obsahuje aj dvojkolesové a štvorkolesové striekačky na ručný pohon, motorové striekačky, požiarne automobilové vozy československej výroby či rôzne súčasti hasičskej výzbroje.

„Pre návštevníkov múzea sme pri tejto príležitosti sprístupnili aj novú, príťažlivú výstavu
s hasičskou tematikou pod názvom Hasičské hobby,“ prezradil Igor Lazorík, odborný pracovník Krajského múzea v Prešove.

Výstava obsahuje modely hasičských áut svetových výrobcov. Podľa Lazoríka približuje začiatky nového zberateľského odboru, ktorý sa vyvinul z hračkárstva.

„Výstava predstavuje špeciálne firmy vyrábajúce výhradne automobilové modely určené pre zberateľov. Návštevníci tu môžu obdivovať vyše 500 exemplárov miniatúrnych modelov hasičských áut,“ dodáva Lazorík.

Exponáty pochádzajú zo súkromnej zbierky Jozefa Malíka, jedného z najväčších zberateľov hasičských artefaktov na Slovensku a zároveň hasiča z Turzovky. Dopĺňa ich výber z jeho 2080 identifikačných  nášiviek, takzvaných domoveniek,  zo 63 štátov celého sveta. Všetky sú vyšívané a zobrazujú znaky, erby, názvy miest a lokálne  hasičské symboly. Výstava potrvá do 9. júna 2019.

Krajské múzeum v Prešove vzniklo v roku 1945, v Rákociho paláci má stále expozície od roku 1956.  Od 1. 1. 2017 sa zlúčilo s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. Spolu s pôvodnou  pobočkou v Stropkove tak pôsobí v troch mestách, preto si buduje značku  Tripolitana (trojmestie). Vo svojich expozíciách a depozitároch má takmer 100 tisíc kusov predmetov mimoriadnej múzejnej hodnoty. Veľkou pýchou múzea je expozícia starej hasičskej techniky, najväčšia na Slovensku ako aj živé archeologické múzeum v prírode v Hanušovciach nad Topľou, ktoré je u nás jediné svojho druhu. Stropkov sa zasa môže pochváliť stálou výstavou bábik zo svetabábik z literatúry. Každoročne Tripolitana pripravuje desiatky rôznych akcií, ako sú výstavy, vernisáže, koncerty, prednášky, a rôzne projekty pre školy.