november 30, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Poplatky za parkovanie v Prešove

Foto: ilustračné, autor Radomír Kreheľ Foto: ilustračné, autor Radomír Kreheľ

Regulované parkovanie v rámci centrálnej mestskej zóny v Prešove funguje už 12 rokov.

Parkovanie v časti mesta - Zóna č. 1, bude spoplatnené aj po zavedení nového parkovacieho systému. Okruh spoplatnených ulíc však od januára 2021 rozšírime vytvorením Zóny č. 2. Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov schválilo Zavedenie systému regulovaného parkovania motorových vozidiel v Zóne č.1 a v Zóne č. 2, ktorý vstúpi do platnosti od 1.1.2021. Vo všeobecne záväznom nariadení mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov je totiž stanovené, že zavedenie systému regulovaného parkovania v každej zóne musí najprv schváliť mestské zastupiteľstvo.

Poplatky za parkovanie v Prešove v zónach č. 1 a č. 2 od januára 2021

Cieľom regulácie parkovania nie je výber parkovného, ale vytvorenie podmienok pre zabezpečenie parkovania minimálne jedného vozidla na každý byt pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Prešov. Keďže v centre mesta nie je priestor na budovanie nových parkovísk, zabezpečiť to môžeme jedine stanovením primeranej ceny parkovného. Financie získané z regulácie parkovania pôjdu spätne do rozvoja infraštruktúry mesta, teda do nových parkovacích miest, prípadne do rekonštrukcií chodníkov či výstavby cyklochodníkov.

Každý užívateľ nového regulovaného systému parkovania v Prešove sa bude môcť rozhodnúť, akým spôsobom bude platiť za parkovné. Na výber bude mať hotovostnú alebo bezhotovostnú platbu v nových parkovacích automatoch. Tie budú totiž okrem klasickej platby mincami akceptovať aj bezkontaktnú platbu prostredníctvom platobnej karty. Vodiči, ktorí uprednostňujú úhradu cez mobil, budú môcť využiť platbu prostredníctvom SMS alebo cez aplikáciu pre smartfóny. Parkovací lístok rovnako aj parkovacia karta bude viazaná na evidenčné číslo vozidla (EČV), ktoré bude zároveň jedinečným identifikátorom daného užívateľa nového parkovacieho systému.

 

Výhoda pre rezidentov

Obyvateľ Zóny č. 1 alebo č. 2, ktorý má nahlásený trvalý pobyt v meste Prešov v danej zóne, si môže od decembra 2020 zakúpiť na mestskom úrade rezidentskú kartu. Za prvé auto v byte zaplatí 20 €, za druhé 80 €, ak je v byte využívané aj tretie a ďalšie auto, bude zaň musieť zaplatiť 150 €, pokiaľ to umožní kapacita územia. Parkovať bude na parkovacích miestach vyznačených na zvislej dopravnej značke modrou farbou. Držiteľ rezidentskej karty získa na rok zároveň parkovanie pre svoje návštevy na dva po sebe idúce pracovné dni. V rámci týchto hodín budú môcť akékoľvek návštevy parkovať v jeho zóne za 2 € na celý pobyt.

Ktorýkoľvek Prešovčan, ktorý nie je rezidentom Zóny č. 1 alebo č. 2 (býva v inom byte alebo v rodinnom dome v neregulovanej zóne), ale má trvalý pobyt v meste Prešov, ktorý denne potrebuje krátkodobo parkovať v regulovaných zónach mesta, bude mať zľavu z parkovného vo všetkých tarifných pásmach okrem pásma A, vo výške 50% za prvú hodinu parkovania pri zakúpení parkovacieho lístka, aj pri zakúpení parkovacej karty PÁSMO C, ktorá mu umožní parkovanie počas celého roka na žltých nerezidentských parkoviskách. Súčasne má na túto zľavu nárok aj držiteľ parkovacej karty rezidentskej zóny.

Vodič, ktorý jazdí do Prešova za prácou a potrebuje zaparkovať vozidlo v niektorej regulovanej zóne je vnímaný ako nerezident. Takýto vodič bude môcť parkovať vo všetkých pásmach A, B, C, D a N, respektíve v pásme R vo vyhradenom čase od 8:00 do 16:00, v plnej výške tarify.

Prehľadný cenník dočasného parkovania na území mesta Prešov v jednotlivých pásmach platný od 1.1.2021 nájdete v prílohe.

 

Informácia pre držiteľov platných parkovacích kariet

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 13/2019, ktoré nadobudne účinnosť od 1.1.2021, budú Parkovacie karty vydávané s platnosťou na rok (tzv. ročné parkovacie karty), platné do 31.12.2020. V prípade ak vlastníte parkovaciu kartu s platnosťou dlhšou ako do 31.12.2020, bude Vám alikvotná časť vrátená na bankový účet. Potvrdenie o vrátení sumy (dobropis), Vám bude posielaný v priebehu mesiaca december 2020.

V prípade ak vlastníte parkovaciu kartu SIMPLYPARK, bude možné ju používať do konca roka 2020. Vzhľadom k tomu je potrebné vyčerpať si „kredit“ na Vašej karte k dátumu 31.12.2020.

V prípade ďalších otázok, kontaktujte pracovníkov oddelenia Správy parkovísk na t.č.: 051/45 20 630.

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Čísla 21 a 23 Čísla 21 a 23

    Fintice a Malý Šariš budú po novom obsluhovať dve samostatné linky MHD

  • 18. MsZ priamy prenos 18. MsZ priamy prenos

    18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.

  • 10 nových trolejbusov 10 nových trolejbusov

    Na prešovské cesty dnes po prvýkrát vyrazili nové trolejbusy

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo