november 27, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Počas leta stúpol počet domácich turistov

Foto: hrad Stará Ľubovňa, zdroj severovýchod Foto: hrad Stará Ľubovňa, zdroj severovýchod

Letnú sezónu v Prešovskom kraji zachránili domáci návštevníci

Súčasná epidemiologická situácia sa odrazila aj na počte návštevníkov ubytovacích zariadení, ktorí zavítali do Prešovského kraja. Po piatich rokoch stúpajúcej krivky, celková návštevnosť v tomto roku klesla. Pozitívnym faktorom je však nárast domácich návštevníkov, ktorí uprednostnili dovolenku doma pred zahraničím. Celkový počet návštevníkov ubytovacích zariadení Prešovského kraja počas letných mesiacov (júl a august) klesol o 5 %. Kým v roku 2019 ich zavítalo do regiónu 265 151, tento rok to bolo 251 726. Počet zahraničných návštevníkov ubytovacích zariadení klesol o 36,3 %, naopak nárast domácich návštevníkov stúpol o 14 %. V ôsmich okresoch Prešovského kraja bol zaznamenaný vyšší počet domácich návštevníkov, ako v lete 2019. Nárast evidujú okresy Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Levoča, Poprad, Snina, Stropkov a Svidník. V okresoch Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Snina, Stropkov a Svidník dokonca došlo k celkovému nárastu návštevníkov ubytovacích zariadení. „Štatistiky sú pravým odrazom aktuálnej situácie v cestovnom ruchu. Aj keď celkový počet návštevníkov klesol, nás teší, že Slováci znovuobjavili krásy vlastnej krajiny, obzvlášť Prešovského kraja a severovýchodného Slovenska. Podľa štatistík preferoval domáci turista prírodný turizmus, na čo sa svojimi aktivitami zamerala aj naša Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Dúfame, že pozitívny trend rastu návštevnosti v menej rozvinutých regiónoch bude pretrvávať aj v ďalšom období a Slováci si naplánujú časť svojej dovolenky napríklad v oblasti Polonín, Domaše, ale aj iných častiach Prešovského kraja,“ uvádza výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Foto: Hrad Plaveč, zdroj severovýchod

Podobné štatistiky sa tiež týkajú údajov o počte prenocovaní. Kým v roku 2019 dosiahol tento ukazovateľ počas letných mesiacov celkovú hodnotu 925 920, v tomto roku to bolo číslo 846 919, čo znamená pokles o 8,5 %. V tejto súvislosti klesol aj počet prenocovaní zahraničných návštevníkov ubytovacích zariadení o 39 %, naopak zvýšil sa počet prenocovaní domácich o 7,7 %.

Prešovský kraj mal na začiatku roka našliapnuté opäť k nárastu návštevnosti. V januári stúpol celkový počet návštevníkov ubytovacích zariadení o 24,2 % oproti roku 2019 a rovnaký trend pokračoval aj vo februári + 17,8 %. S príchodom ochorenia Covid – 19 a prvej vlny pandémie začala návštevnosť upadať. Najnegatívnejšie štatistiky v cestovnom ruchu sa týkajú apríla 2020, keď klesla návštevnosť Prešovského kraja o priepastných 99,1 % oproti roku 2019.
„Súčasná situácia sa dotýka všetkých subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu. Mnohé ubytovacie a stravovacie zariadenia museli ešte počas prvej vlny pandémie zatvoriť svoje prevádzky, iné si zobrať pôžičky. Aj keď bola letná sezóna v Prešovskom kraji z hľadiska návštevnosti podobná tej z predchádzajúceho roka, straty v súkromnom sektore spôsobené pandémiou bude možné dobehnúť len ťažko, na druhej strane sme radi, že viaceré organizácie a atraktivity v Prešovskom kraji, napr. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, Astronomické observatórioum na Kolonickom sedle, vojnové pamiatky v regióne Dukly a Svidníka či drevené chrámy Karpatského oblúka, zaznamenali rekordnú sezónu,“ dodáva Janoško.

* Zdroj údajov: Štatistický úrad SR
** Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení ŠÚ SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.

Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo