október 30, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, archív TV7 Foto: ilustračné, archív TV7

Mesto Prešov podpísalo zmluvu na nové parkovacie automaty

Obyvateľov a návštevníkov mesta Prešov čakajú od nového roka historicky najväčšie zmeny v oblasti parkovania vozidiel. Prípravy na zavedenie nového systému parkovania v prvých dvoch zónach pokračujú na plné obrátky. Mesto Prešov zavádza nové pravidlá týkajúce sa systému parkovania, ktoré vstúpia do platnosti 1. januára 2021. Nachádzame sa v období príprav na zavedenie novej parkovacej politiky s cieľom urobiť poriadok na parkoviskách a zjednodušiť tak Prešovčanom život. Naším cieľom je ponúknuť obyvateľom moderný, účinný a efektívny systém statickej dopravy, ktorý bude dlhodobo spĺňať potreby a očakávania všetkých obyvateľov. Súčasťou príprav je aj technické vybavenie parkovísk. Mesto Prešov v týchto dňoch podpísalo zmluvu na nákup 10 nových parkovacích automatov, ktoré do konca tohto roka pribudnú v zónach 1 a 2. Všetky budú napájané pomocou solárnych panelov. Parkovacie automaty dodá firma EEI s.r.o., ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania. Cena automatov je 56.280 eur s DPH. V tejto sume je zahrnuté aj osadenie parkovacích automatov a ich integrácia s novým informačným systémom parkovacej politiky. Prevádzka parkovacieho systému bude plne v réžii mesta Prešov. Nové parkovacie automaty ponúknu vodičom možnosť hotovostnej aj bezhotovostnej platby. Okrem klasickej platby mincami budú totiž akceptovať aj bezkontaktnú platbu prostredníctvom platobnej karty. Parkovací lístok bude viazaný na evidenčné číslo vozidla (EČV), ktoré vodič zadá priamo na klávesnici automatu.

Regulované parkovanie v Prešove funguje už od roku 2008, kedy vznikla centrálna mestská zóna, ktorá existuje dodnes. Od januára 2021 ju nahradí Zóna č. 1, ktorú doplní aj úplne nová Zóna č. 2. Spoplatnené zóny budú ohraničené ulicami Levočská, Remscheidská, Okružná, Štefánikova, Jána Hollého a Šafárikova. „Ulice v centre mesta sú spravidla najviac zaťažené parkovaním počas pracovného týždňa, kedy sem prichádzajú návštevníci zo všetkých častí mesta a zo širokého okolia. V čase špičky statickej dopravy však dopyt po parkovacích miestach značne presahuje kapacitné možnosti územia. Výhoda preto musí zostať na strane rezidentov,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Zavedené budú samostatné parkovacie miesta pre rezidentov a samostatné pre návštevníkov. Pripravované zmeny zvýhodnia Prešovčanov, ktorí tu majú trvalý pobyt, oproti cezpoľným vodičom. Každý obyvateľ, ktorý býva v regulovanej zóne, získa parkovaciu kartu na prvé auto za 20 eur na rok. Parkovacie karty s platnosťou od 1.1.2021 začneme vydávať už od decembra 2020. Vystaviť novú parkovaciu kartu však bude možné iba pri osobnej návšteve na mestskom úrade. Týmto spôsobom chceme zamedziť prípadným špekuláciám alebo podvodom. Následne bude možné predĺžiť platnosť karty aj na diaľku online. V letných mesiacoch začali s maľovaním čiar a už čoskoro začnú na parkoviskách osádzať dopravné značky. Do konca roka pribudnú aj prvé parkovacie automaty, ktoré ponúknu možnosť bezkontaktnej platby kartou. Bližšie informácie týkajúce sa fungovania systému plateného parkovania, vrátane všetkých pravidiel, poplatkov a cenníkov nájdu Prešovčania na stránke parkovanie.presov.sk.

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo