január 21, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: Mikuláš Jordán, výrez obrazu Cigánka, 1917 - olej, plátno Foto: Mikuláš Jordán, výrez obrazu Cigánka, 1917 - olej, plátno

Na letnú sezónu Šarišská galéria v Prešove pripravila výstavu 18. – 19. storočie.

Divákom je sprístupnená od 16. júla do 4.októbra 2020. Záujemcovia sa tu môžu ponoriť do vývinu umenia od 18. storočia až po „dlhé“ 19. storočie, ktoré je približne vymedzené rokmi 1780 – 1920. Obdobie 18. storočia je na rozdiel od búrlivého 17. storočia poznačeného vojnami, okupáciami, plienením, protireformáciami a stavovskými povstaniami proti absolutizmu habsburského dvora bohatšie na umelecké stvárnenia. Následná výstavba a prestavba kostolov vytvorila priestor pre umelcov zabezpečujúcich maliarsku a sochársku výzdobu. Rovnako ako v celej strednej Európe aj v našej proveniencii vznikali v období baroka mnohé pozoruhodné diela, ktoré završujú výzdobu profánnych i sakrálnych stavieb. Diela z tohto obdobia sú prevažne spoločenskej vrstve sakrálneho charakteru o čom svedčia prezentované drevorezby a ikony z našich zbierok. (Resurrexit I., po r. 1750, Immaculata,1730 – 1740; Kalvária, 18. stor.) Spočiatku hlavným objednávateľom umenia bola najmä cirkev, rehole, šľachta, aristokracia, no postupne sa potreba duchovne a umelecky obohatiť rozšírila medzi ostatné spoločenské vrstvy. A tak sa okrem portrétov šľachtických rodín objavujú aj zátišia, mytologické, alegorické témy, obrazy krajiny ako samostatnej témy a obrazy so zvieracou tematikou. „Nové impulzy do aktivizujúceho sa domáceho výtvarného života, poznamenaného vývinovými zákonitosťami kultúry vyvíjajúcej sa v mnohonárodnostnom štátnom útvare, vnáša až nasledujúce storočie. V jeho nových spoločenských súradniciach umenie dostáva nové funkcie a nastáva aj nová umelecká situácia.“ (Petrová-Pleskotová, 1983)

Foto: Kurátorka výstavy Mgr. Alžbeta Malíková pred obrazom Prešovská Kalvária

Vývoj maliarstva strednej Európy v 19. storočí bol na rozdiel od architektúry menej dramatický. Pokiaľ ide o slovenské výtvarné umenie má význam z hľadiska hľadania vlastnej národnej kultúry zakorenenej už v 18. storočí. Umelci sa v našom prostredí snažili uplatniť vlastný umelecký prejav, ktorý bol pod národnostným a sociálnym útlakom. Samotné umenie 19. storočia, ako epocha predchádzajúca moderne, v sebe obsahuje „antický princíp napodobňovania – mimesis.“ (Ridilla, 2012) V samotnom procese vývoja umenia 19. storočia možno pozorovať množstvo umeleckých prúdov ako empír, biedermeier, romantizmus, realizmus, akademizmus, naturalizmus, symbolizmus.

Názov: 18. A 19. STOROČIE V ZBIERKACH ŠARIŠSKEJ GALÉRIE V PREŠOVE
Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, Hlavná 53, Prešov
Trvanie: 16.07. – 04.10.2020
Kurátor: Mgr. Alžbeta Malíková

Diváci tu majú možnosť vidieť diela od umelcov ako L. Medňanský, J. Bencúr, M. Jordán, J. Zmij-Miklošík, T. Mousson, E. Szepesi-Kuszka a i. Medzi vystavené klenoty z našich zbierok patria diela od významných umelcov Jána Rombauera a Maxa Kurtha, ktorí boli súčasťou výtvarného umenia na Slovensku a mali obrovský prínos pre umelecký život v meste Prešov. Ich diela patria k neoddeliteľnej súčasti zbierok našej galérie a preto je im venovaný väčší priestor.

Výstava je koncipovaná v duchu žánrovej rôznorodosti a ponúka divákom 96 vystavených diel zahŕňajúcich portréty, krajinomaľbu, mytologické a alegorické diela a významné miesto tu má aj sakrálna tvorba.

Na štvrtok 24. septembra si Šarišská galéria a Klub priateľov Šarišskej galéria pripravili prednášku na ktorej budú zodpovedané otázky nadšencom umenia. Sprievodné slovo a odpovede budú mať Mgr. Derfiňáková a Mgr. Malíková.

Zdroj: Mgr. Alžbeta Malíková

Naposledy zmenené pondelok, 21 september 2020 16:14

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo