august 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Autor foto: Vasil Kindja Autor foto: Vasil Kindja

Už po siedmy krát sa stretli Rómovia na Púti rómskych rodín v Ľutine

V sobotu 25. júla sa na ľutinskej hore stretlo približne 500 veriacich na 7. Púti rómskych rodín. Program začal o 9.30 hod. modlitbou chvál, ktoré viedla rómska gospelová kapela F6. Počas týchto modlitieb osem kňazov vysluhovalo sviatosť zmierenia až do 11.00 hod, kedy začala svätá liturgia, ktorú slávilo deväť kňazov a predsedal jej humenský archieparchiálny vikár Martin Zlacký. Ten ohlásil aj homíliu a odovzdal pozdrav a požehnanie od otca arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ. Po svätej liturgii predstavili nového kňaza pre rómsku misiu otca Jána Dvorščáka, ako výsledok modlitieb na tento úmysel. Otec Martin Mekel, riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie, prezentoval nové Centrum pre Rómov na Sigorde, ktoré je v procese rekonštrukcie a pozval prítomných na jeho podporu modlitbou, finančnou pomocou ako aj manuálnou prácou na budove.

Po obedňajšej prestávke program pokračoval prednáškami pre mužov, ktoré mal otec Igor Čikoš, duchovný správca Centra pre Rómov v Malcove. Ženám sa prihovárala sr. Lea Zorvanová. Pre mládež bolo zasa pripravené vystúpenie mládežníckych gospelových kapiel z Čičavy, Lenartova, Snakova a okolia Vranova nad Topľou. Púť sa ukončila modlitbou korunky Božieho milsrdenstva, ktorú viedli veriaci z Krížovej Vsi.

Zdroj: Vasil Kindja

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo