august 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dočasný domov pre opustené psy aj mačky

Mesto Prešov uvádza do prevádzky novovybudovanú karanténnu stanicu v mestskej časti Šalgovík.

Mesto Prešov na základe Rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy otvorilo karanténnu stanicu pre zvieratá. Regionálny úrad verejného zdravotníctva potvrdil vyhovujúcu kvalitu vody, a preto už nič nebráni tomu, aby tu svoj bezpečný dočasný domov našli opustené psy a mačky. O zvieratká sa budú starať zamestnanci prevádzkovateľa útulku, ktorým je spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s. a zazmluvnení dobrovoľníci. Personál bude každý deň zabezpečovať údržbu areálu, venčenie a kŕmenie zvierat aj čistenie kotercov. Ošetrenie zvierat zabezpečí v prípade potreby zazmluvnený veterinár.

Pre psov je pripravených 10 nových kotercov s kapacitou viac ako 30 psíkov. Maximálny možný počet umiestnených psov však závisí od ich veľkosti, respektíve hmotnosti. V prípade menších jedincov ich tu môže byť približne 50. Pre mačky je vyhradený samostatný objekt, ktorý je vybavený klietkami s povinnými prvkami. Kapacita je 7 mačiek. V areáli novej karanténnej stanice sa nachádza aj objekt, ktorý bude slúžiť ako ošetrovňa zvierat so samostatným skladom krmiva, v ďalšom objekte sa nachádza kancelária pre personál so sociálnym zázemím a šatne.

Karanténna stanica je určená najmä pre túlavé zvieratá, ktoré budú odchytené na verejnom priestranstve na území mesta Prešov. Apelujeme však na občanov, aby pred kúpou psíka alebo mačky a v záujme ochrany zvierat zhodnotili všetky svoje možnosti a považovali starostlivosť o zviera v domácnosti za záväzok. Odchytené túlavé zviera musí byť v karanténe 30 dní a následne bude ponúknuté na adopciu. V novovybudovanej karanténnej stanici však bude o zvieratá postarané aj po skončení povinného 30-dňového pobytu. Ak bude zviera začipované, pracovníci oslovia majiteľa, aby si zviera prevzal. Ak nebude začipované, bude sa hľadať jeho nový majiteľ.

Celkové náklady na realizáciu karanténnej stanice predstavujú 234 883,29 € s DPH.

Pred areálom sa nachádza aj spevnená plocha pre hasičské zásahové vozidlo. Plochy pred kotercami boli upravené tak, aby boli umývateľné a umožňovali hygienickú údržbu. Realizáciu všetkých dodatočných úprav v areáli zabezpečili Technické služby mesta Prešov a.s. ako prevádzkovateľ karanténnej stanice vo vlastnej réžii.

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo