október 01, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vysielanie politickej reklamy

Zákonný nárok na vysielací čas v Televízii TV7 zanikol 17.9.2022! Od tohto dátumu je možnosť si objednať len čas na ktorý si nenárokujú záujemcovia, ktorí si ho objednali v zákonnej lehote.

 Politická reklama, komunálne voľby a voľby do VÚC 2022

Možnosť objednať platenú politickú reklamu v Televízii TV7 na základe Zákona o volebnej kampani 181/2014 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Kto si môže objednať platenú politickú reklamu?

- Televízia TV7 akceptuje vysielanie predvolebnej kampane pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti a politickú stranu, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy,

- tiež vysielanie politickej propagácie kandidátov na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva.

Platí, že reklamný priestor je poskytnutý iba raz, bez ohľadu na to, či objednávateľ kandiduje napr. za poslanca a súčasne za starostu / primátora a pod.

Ako sa kampaň objednáva a kedy najskôr ju môžeme vysielať?

Objednávka sa zasiela elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ,alebo písomne najneskôr do 17. septembra 2022. Po tomto dátume nárok na politickú propagáciu zaniká. Televízia TV7 do 24.9. 2022 jednotlivým kandidujúcim subjektom oznámi maximálny možný objem reklamy, ktorý je možné zakúpiť.

Platenú politickú reklamu bude Televízia TV7 vysielať od 8.10.2022 od 0.00 h do 26.10.2022 do 23.59 h.

Aká je cena za kampaň?

Pre všetky kandidujúce subjekty platia rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky, a to 0,20 EUR bez DPH za sekundu vysielanej reklamy (t.j. 0,24 EUR s DPH) formou video spotu, alebo statického obrázku odvysielaného vo vyhradenom priestore. Kandidát uhrádza kampaň formou zálohovej faktúry. Bez uhradenej zálohovej faktúry nebude kampaň možné spustiť.

Maximálnu cenu kampane bude možné určiť až po 19. septembri 2022, kedy budú známi všetci záujemcovia o platenú politickú reklamu. Aký objem si kandidujúci subjekt napokon zakúpi, je na ňom. Celkový objem vysielacieho času pre všetkých spoločne však nesmie prekročiť 20 hodín.

Ako má vyzerať spot?

Dĺžka spotu je maximálne 120 sekúnd. Výrobu spotu zabezpečuje objednávateľ kampane. Televízia TV7 si vyhradzuje právo neodvysielať spot, ktorý je v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo je nevyhovujúci po technickej stránke.

Ako má vyzerať statický obrázok?

Statický obrázok môže mať formu bilboardu, ale musí byť upravený do rozmeru 1920x1080. Vysielaný je v dĺžke 5 , alebo 10 sekúnd.

Príklad statického obrázku z bilboardu (zdroj voľby 2018):

doplnený čiernou farbou

 

roztiahnutý na celú plochu 1920x1080

 

 

Zákon číslo 181/2014 - ZÁKON O VOLEBNEJ KAMPANI

  • 11a
  • 11 Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do orgánov územnej samosprávy

(1) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu vyhradiť pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti a politickú stranu, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy, spolu najviac dvadsať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a spolu najviac dvadsať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní.

(2) Nárok na vysielací čas na politickú reklamu podľa odseku 1 sa uplatňuje písomnou objednávkou najneskôr 42 dní predo dňom konania volieb, inak zaniká.

  

Kontakt na vysielateľa s licenciou pre Prešov a Prešovský kraj:

seven media s.r.o. (vlastník licencie Televízie TV7)

Adresa: Nábrežná 134, Prešov 080 01

Korešpondenčná adresa pre objednávky: Radomír Kreheľ, Obrancov mieru 33, Prešov 080 01

Telefón: Radomír Kreheľ +421 905 584 468

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Stránka: http://www.tv7.sk

 

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Naposledy zmenené štvrtok, 29 september 2022 14:11