február 26, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Matematika je po materinskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným predmetom.

Pomoc rodičom pri učení, delenie so zvyškom (4. ročník ZŠ).

Pomoc rodičom pri učení, ako narysovať kolmice (4. ročník ZŠ).

Pomoc rodičom pri učení, ako narysovať trojuholník (4. ročník ZŠ).

Žiaci sa v nedeľu pripravovali do svojich škôl a písali si domáce úlohy. V čase pandémie COVOID-19 sme pre nich pripravili ďalšiu tému.

Strana 1 z 2