august 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Baziliánky v Prešove začali svoju provinciálnu kapitulu

Prešli si Poloniny

jún 13, 2020

Turistický výlet animátorov s vladykom Jánom Babjakom

Vladyka Ján Babjak SJ posvätil v katedrále v Prešove myro

V gréckokatolíckom seminári slávili patrocínium kaplnky

Arcibiskup Ján Babjak SJ pracovne navštívil arcibiskupa Kocsisa v Maďarsku

Strana 1 z 3