február 27, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 

Prešovská univerzita v Prešove zaradila do vzdelávacieho programu v letnom semestri nový predmet včelárstvo.

Prešovská univerzita v Prešove oficiálne spustila výučbu v letnom semestri, ktorá by mala trvať do 22. mája.

 

Prešovská univerzita v Prešove (PU) už po druhýkrát zriadila vo svojich priestoroch špeciálne odberové miesto.

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove (UK PU) už vyše šesť desaťročí poskytuje svoje služby akademickej obci. Ich súčasťou je aj organizovanie rôznych kultúrno-umeleckých podujatí, ktoré knižnica zabezpečuje viac ako 20 rokov.

 

V pondelok 19. októbra nastúpilo do zdravotníckych zariadení takmer 250 študentov z Fakulty zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity v Prešove (PU).

Strana 1 z 8