február 01, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Krajskí poslanci schválili trojicu laureátov na Cenu PSK

Poslanci krajského zastupiteľstva sa budú zaoberať Cenou PSK

V Prešove sa finančné zdroje EÚ využijú na prestavbu haly praktického vyučovania, rekonštrukciu telocvične a rozvodov, ako aj na modifikáciu a terénne úpravy areálu školy

Prešovský samosprávny kraj pomôže pri výstavbe školskej telocvične v Terni

Ocenenie Biele srdce

október 06, 2021

Päť sestier z Prešovského kraja bolo ocenených Bielym srdcom