september 28, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Zdroj: outwardbound Zdroj: outwardbound

Mladí ľudia z Centier pre deti a rodiny pomáhali ľuďom bez domova

Centrá pre deti a rodiny (CDR) z Prešova, Košíc, Zvolena a Banskej Bystrice sa zapojili do medzinárodného projektu From us to you international, v ktorom si mladí ľudia naplánovali a zorganizovali spoločnú dobrovoľnícku aktivitu. Pre ľudí bez domova v Prešove a v Banskej Bystrici napiekli, vyzbierali oblečenie, pripravili im zábavný program a predovšetkým prejavili svoju pozornosť a empatiu. Na predstavenie výsledkov svojej práce museli počkať kvôli opatreniam počas núdzového stavu. 29. júna 2020 v CDR Prešov spoločne oslávia úspech projektu aj pochvália sa svojim blízkym.
Mladí ľudia zo štyroch centier pre deti a rodiny sa prostredníctvom projektu „Od nás pre vás“ učili ako pracovať v tíme, prekonávať prekážky, plánovať, organizovať a spoločne dosiahnuť stanovené ciele. Tím z Outward Bound Slovensko, občianskeho združenia pre zážitkové vzdelávanie detí a mládeže, previedol účastníkov od budovania tímu a rozvíjania mäkkých zručností komunikácie a spolupráce, cez projektové plánovanie a organizáciu až po realizáciu a vyhodnotenie ich dobrovoľníckej aktivity. Svoje projektové zážitky a úspechy predstavia svojim priateľom aj riaditeľom a riaditeľkám zapojených centier a ďalším dospelím, ktorí by ich mohli podporiť v ďalších projektových aktivitách 29. júna 2020 v Centre pre deti a rodiny Prešov. „Kľúčom projektu je, aby si mladí sami vybrali čo, kde a ako chcú robiť.“ vysvetľuje inštruktorka Katarína Karcolová. Mladí v prvom kroku vypracovali viac návrhov dobrovoľníckych aktivít, medzi ktorými boli najčastejšie opravy detských ihrísk a pomoc ľuďom bez domova. „Bolo zaujímavé a veľmi silné sledovať ako citlivo vnímajú mladí ľudia diskrimináciu a život ľudí na okraji spoločnosti. Každý návrh projektu na takéto vylúčenie totiž poukazoval, či už išlo o to, že deti z rómskych osád nemajú prístup na ihrisko alebo že sú ľudia bez domova prehliadaní.“ hovorí koordinátorka projektu Michaela Ujházyová.

Mladí ľudia si naplánovali dobrovoľníctvo v dvoch zariadeniach pre pomoc ľuďom bez domova a to v Prešove (zariadenie Grécko-katolíckej charity) a Banskej Bystrici (zariadenie Slovenského červeného kríža) v priebehu jedného týždňa ešte v januári 2020. Obe zariadenia navštívili s napečenými koláčmi, zábavným programom, ktorý si nacvičili spoločne, a s chuťou spoznať príbehy ľudí. Súčasťou projektu však nie je len zrealizovať dobrovoľníctvo, ale predstaviť svoje ciele, výzvy na ceste k ich dosiahnutiu a získané lekcie do života aj mladým ľuďom či dospelým v ich okolí, ktorí by ich mohli podporiť v ďalších projektových aktivitách. Pri tejto príležitosti sa môžu ohliadnuť za svojimi úspechmi a spoločne s tými blízkymi ľuďmi ich osláviť. „Keď bol vyhlásený núdzový stav, mnohé deti sa obávali, že už sa k projektu nevrátime. Aj takéto krátke stretnutie má však veľký význam. Musia  opäť prekonať obavy z publika, uvedomiť si čo bolo v projekte dôležité a prečo by chceli podobné aktivity robiť opäť. No a predovšetkým, spoločná oslava úspechov je dôležitá pre rozvoj sebadôvery, ktorú majú práve tieto deti veľmi oslabenú“ na záver dodala Ujházyová.

 

Zdroj: outwardbound

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo