september 28, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Minister dopravy o cestnej infraštruktúre

Foto: zdroj PSK Foto: zdroj PSK

Minister dopravy a prešovský župan rokovali o cestnej infraštruktúre v kraji

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský dnes prijal Ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala v rámci jeho prvej oficiálnej návštevy kraja. Obsahom pracovného rokovania boli viaceré témy i problémy týkajúce sa najmä dobudovania rýchlostnej cesty R4 a stavu cestnej siete na území regiónu. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal si vybral Prešovský samosprávny kraj ako prvú zastávku svojich avizovaných pracovných ciest, ktoré chce absolvovať do konca roka po všetkých vyšších územných celkoch. Na stretnutí na pôde krajskej samosprávy vyjadril ochotu diskutovať všetky akútne problémy, vidieť ich priamo v regióne a napokon aj ponúknuť riešenia. Najviac skloňovanou témou bola aktuálna situácia s rýchlostnou cestou R4. „Diskutovali sme o I. a II. etape, ktoré sú už v procese, ale čo je horšie, museli sme konštatovať, že ostatné úseky R4 až smerom na poľskú hranicu sú stále len v rovine príprav. Pripravujú sa dokumentácie pre územné rozhodnutia, pre stavebné povolenie, ešte sme len v procese enviromentálnej štúdie EIA. Dohodli sme sa, že aj v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou budeme maximálne možne akcelerovať prípravu týchto úsekov, aby mohli ísť do výstavby čím skôr,“ uviedol po stretnutí s prešovským županom minister dopravy Andrej Doležal, ktorý zároveň zdôraznil, že R4 je legitímnou prioritou nielen kraja, ale aj Slovenska. Podľa jeho slov, rýchlostnú cestu nie je možné vnímať len zo súčasného pohľadu intenzity dopravy. Po jej dobudovaní sa jej potenciál významne zvýši.

Ambície šéfa rezortu ocenil aj prešovský župan. Ten dobudovanie R4 známej ako medzinárodný koridor Via Carpatia spájajúcej Poľsko a Maďarsko práve cez Slovensko a územie Prešovského kraja vidí ako potrebnú a nevyhnutnú investíciu. „Na to, aby Slovensko bolo súčasťou tejto rýchlostnej cesty R4 a malo ju v oboch profiloch a v dostatočnej kvalite, potrebujeme kooperovať spoluprácu s ministerstvom dopravy. Verím, že na túto investíciu budú čerpané eurofondy, ktoré sa črtajú. Dúfam, že konečne po rokoch obyvatelia kraja si vydýchnu hlavne kvôli tomu, že tranzit už nepôjde cez mestá a obce, ale bude ich obchádzať,“ povedal predseda PSK Milan Majerský, ktorý vyzdvihol najmä konštruktívny prístup rezortného ministra. „Stoja pred nami nové výzvy v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry, tak bytostne dôležitej pre každý región v rámci Slovenska. Prijímame ponuku intenzívne spolupracovať s ministerstvom dopravy, vymieňať si informácie a konzultovať investičné akcie, ktoré sa budú týkať zlepšenia parametrov ciest v našom kraji, aby sme zlepšili aj kvalitu života ľudí, ktorí tu žijú a pracujú,“ dodal M. Majerský.

Na stretnutí sa diskutovalo aj o ďalších možných investíciách do dopravnej infraštruktúry aj v súvislosti s koronakrízou vrátane pomoci z európskych fondov. „V tejto súvislosti sme s predsedom kraja hovorili o možnej pomoci pre Slovensko vo výške 8 miliárd eur, o tzv. Pláne
obnovy. Aj keď väčšina určite nepôjde do cestnej infraštruktúry , našli sme prieniky, kde by sme mohli tieto zdroje použiť, napríklad do rozvoja cyklodopravy a železničnej dopravy,“ dodal minister A. Doležal.

Predseda PSK a minister dopravy v rámci pracovného rokovania hovorili aj o prímestskej autobusovej doprave a jej fungovaní v období pandémie koronavírusu či možnej pomoci dopravcom pri vyrovnaní strát vo verejnom záujme. Dotkli sa aj témy hraničných priechodov a s tým súvisiacom napojení cestnej komunikácií, ako aj o majetkovom vysporiadaní ciest II. a II. triedy v správe Prešovského samosprávneho kraja.

Program oboch predstaviteľov pokračoval v mieste stavby severného portálu tunela Bikoš, kde bolo dnes slávnostne začaté jeho razenie v rámci spomínanej rýchlostnej cesty R4 na severnom obchvate Prešova.

 

Zdroj: PSK

Naposledy zmenené piatok, 05 jún 2020 15:58

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo