september 28, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Prebyrokratizovaný systém čerpania

Doterajší spôsob čerpania finančných prostriedkov z európskych peňazí na rozvoj miest a obcí je prebyrokratizovaný.

Zložitosť spôsobu čerpania finančných prostriedkov na rozvoj miest spôsobila, že v poslednom roku riadneho programového obdobia je vyčerpaná sotva tretina a štát už musel vrátiť Európskej komisii 38 mil. EUR. Pritom Európska komisia kvôli koronakríze uvoľnila ruky národným štátom v tom, čo sa bude financovať, a dokonca umožnila 100 %-né financovanie projektov. Snahou vlády, ako aj územnej samosprávy na všetkých úrovniach je preto zjednodušiť existujúce procesy a schvaľovanie. Takto bude možné využiť existujúce zdroje a pripraviť nový operačný program bez opakovania chýb, zhodli sa diskutujúci pokračujúcej konferencie Jarná ITAPA 2020.

Jarná ITAPA: Nový spôsob financovania komunálu - prebrať funkčné modely a dobrú prax z iných členských krajín EÚ

- V poslednom riadnom roku programového obdobia zostávajú stále nevyčerpané dve tretiny peňazí na projekty rozvoja miest a obcí
- Práve teraz sa treba čo najrýchlejšie začať zaoberať konkrétnymi návrhmi pre rozvoj vo všetkých oblastiach Slovenska
- Cestou je prevzatie overených modelov a dobrej praxe od susedných krajín a iných členských štátov EÚ
- Ak sa dobre nastavia princípy, môže sa efektívne vyčerpať nie 70 %, ale 100 % všetkých peňazí.

Druhý deň konferencie Jarná ITAPA sa týkal tém Financovania miest a regiónov, ako aj Miest budúcnosti. V poslednom riadnom roku programového obdobia zostávajú stále nevyčerpané dve tretiny peňazí na projekty rozvoja miest a obcí. Ak sa dobre nastavia princípy, môže sa efektívne vyčerpať nie 70 %, ale 100 % všetkých peňazí. Práve teraz sa treba čo najrýchlejšie začať zaoberať konkrétnymi návrhmi pre rozvoj vo všetkých oblastiach Slovenska. Cestou je prevzatie overených modelov a dobrej praxe od susedných krajín a iných členských štátov EÚ. Aké ďalšie zásadné vyhlásenia na pôde ITAPA padli.

Všetci diskutujúci poukázali na byrokraciu, zložitosť a slabú flexibilitu existujúcich mechanizmov. Pritom takéto podmienky nie sú vyžadované Európskou komisiou, čo potvrdil aj vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Ladislav Miko. „Je to tzv. fenomén goldplatingu, keď k podmienkam a požiadavkám, ktoré nastavila EK, si národné štáty pridávajú svoje vlastné zložitosti a mechanizmy, ktoré nie sú nevyhnutné. To sa týka aj Slovenska. A práve z tohto dôvodu sa mnohé obce a mestá rozhodli vôbec nepodávať žiadosti, hoci by peniaze potrebovali a mali záujem. To je škoda,“ a dodal: „My ešte len diskutujeme o tom, kto bude rozhodovať a nedostali sme sa k tomu, čo bude obsahom rozhodovania.“

Aj organizačná štruktúra riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, rozsah administratívnych kontrol a kontrol verejného obstarávania komplikuje zložitosť schvaľovacích mechanizmov. „Napríklad priemerná doba od podania žiadosti o NFP po podpísanie zmluvy je 680 dní, na cyklotrasu sme museli absolvovať 11 kontrol verejného obstarávania,“ konštatoval Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja.

Účastníci privítali zámer novej vlády, deklarovaný v jej programovom vyhlásení, že v budúcom období počíta už len s jedným Národným programom Slovenska a výrazným zredukovaním riadiacich orgánov na jeden SORO. Jeho podobu predstavil moderátor diskusie Milan Ftáčnik, predseda Slovenskej informatickej spoločnosti. V „Integrovaných územných stratégiách“ bude opäť spracovaný plán rozvoja každého kraja, teda popísané potreby jeho obyvateľov, no musí už obsahovať aj spôsob, ako budú naplnené a financované. Dobrá správa pre mestá a obce je, že okrem politického cieľa EÚ „Európa bližšie občanom“ a jeho zdrojov, môžu čerpať peniaze aj z ostatných štyroch politických cieľov: Inteligentnejšia Európa, Ekologickejšia Európa, Mobilnejšia Európa a Sociálna Európa.

Ladislav Miko však upozornil, že už teraz EK uvoľnila pravidlá pre súčasné operačné programy, umožnila flexibilitu v ich zameraní a odstránenie kofinancovania. Mestá a obce tak už teraz majú a budú mať obrovský priestor pre získanie mnohých zdrojov.

Všetko však brzdí nedoriešené nastavenie územných jednotiek a najmä zlaďovanie všetkých potrieb a priorít v rámci krajov. Do hry prichádza nový fenomén – strategicko-plánovacie regióny, čo sú jednotky o niečo väčšie ako mesto, ale menšie ako VÚC. Tieto by mali byť najvhodnejšie na plánovanie rozvojových projektov. Zatiaľ čo samosprávne kraje presadzujú silnejšiu pozíciu kraja vzhľadom na riešenie súvislostí, mestá a obce zdôrazňujú lepšiu znalosť potrieb svojich obyvateľov. „Treba si dobre nastaviť územné jednotky, základný stavebný prvok je mesto a obec, kde sa odohrávajú hlavné udalosti ľudí – ich život, bývanie, cestovanie do práce...“ vysvetľuje Miroslav Kollár, výkonný viceprezident Únie miest Slovenska. V niektorých krajoch je situácia komplikovaná najmä tým, že v minulosti boli ich hranice definované administratívne a nezodpovedajú prirodzenému fungovaniu obyvateľov. „Musíme sa venovať nielen svojim rozporom, ale najmä obsahu, teda čo bude predmetom rozvojových stratégií,“ vyzval Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska. „Je tu množstvo tém, ktoré sa zatiaľ nerozoberali, napríklad kybernetická bezpečnosť. Mali by sme diskutovať konkrétne, prebrať funkčné modely a dobrú prax z iných členských krajín.“ Aj na toto je možné získať peniaze z EK, ako poznamenal Ladislav Miko.

Žilinský samosprávny kraj, ktorý nemusí riešiť problém svojich prirodzených hraníc, sa už pustil do práce na svojej rozvojovej stratégii, aby tak potiahol a pomohol aj ostatným krajom. „Chceli sme odklon od dopytových projektov. To sa nám splnilo, avšak teraz je pred nami úloha skĺbiť potreby všetkých subjektov v regiónoch a nájsť zhodu v tom, čo potrebujeme. Tu musí nastúpiť partnerský princíp a zapojenie všetkých,“ uviedla Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja.

Zdroj: Itapa

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo