júl 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné Foto: ilustračné

Arcibiskup Ján Babjak SJ pracovne navštívil arcibiskupa Kocsisa v Maďarsku

V stredu 27. mája, hneď v prvý deň, kedy Slovenská republika umožnila svojím občanom vycestovať na 48 hodín do ôsmych vybraných krajín, využil arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ túto možnosť na stretnutie sa s hajdúdorožským arcibiskupom metropolitom Mons. Fülöp Kocsisom z Debrecínu, s ktorým sa stretol v prihraničnej obci Dámóc. V tejto obci je gréckokatolícky monastier (kláštor), v ktorom vladyka Fülöp pred svojim menovaním za biskupa žil niekoľko rokov mníšskym spôsobom života spolu s vladykom Atanázom, terajším biskupom v Miškovci. Dôvod stretnutia bol pracovný, nakoľko pred Veľkým týždňom nebolo možné doviezť z Maďarska myro, ktoré arcibiskup pravidelne posviaca počas archijerejskej svätej liturgie slávenej vo Veľký štvrtok a následne rozdáva všetkým zúčastneným kňazom, aby mohli udeľovať sviatosť myropomazania pri svätom krste. Arcibiskup Fülöp už tretí rok zabezpečuje myro pre Prešovskú archieparchiu. Vladyka Ján tak pravdepodobne ako prvý biskup zo Slovenska vycestoval do zahraničia počas trvania pandémie koronavírusu. (ISPA)

Zdroj: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo