júl 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vo Varhaňovciach odhalili pamätnú tabuľu dvom gréckokatolíckym kňazom

V nedeľu 24. mája sa uskutočnilo na cintoríne vo Varhaňovciach odhalenie a požehnanie pamätnej tabule rodákom obce kňazom stavrofornému protojerejovi Františkovi Dancákovi (1939 – 2018) a protojerejovi Pavlovi Dancákovi (1936 – 2019).

Pamätnú tabuľu odhalil a požehnal prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ.

Slávnosti sa zúčastnili viacerí kňazi medzi ktorými nechýbali ani synovia Pavla Dancáka -Miroslav a Pavol, a vnuk Pavol, ktorí sú tiež kňazmi.

Po privítaní vladyku Jána chlebom a soľou a slávnostnom príhovore starostky obce Ľubice Pankievičovej nasledoval obrad požehnania tabule, ktorá je situovaná do zelene miestneho cintorína v tesnej blízkosti hrobov piatich tu v minulosti pôsobiacich kňazov. Keďže otec Pavol Dancák je pochovaný v Prešove a otec František Dancák v Andrejovej pri Bardejove, splnila sa túžba starostky o symbolické sprítomnenie duchovných otcov na miestach, kde sa každoročne konajú panychídy za kňazov a veriacich. Pri príprave slávnosti sa v priestore kňazských hrobov odhalil aj dosiaľ prekrytý nápis na hlavnom kríži cintorína, ktorý bol inštalovaný presne pred sto rokmi v roku 1920 vďaka dobrodincovi Jánovi Medvecovi a jeho manželke.

Po odhalení tabule nasledovala archijerejská svätá liturgia ktorú vladyka Ján slávil spolu so synmi a vnukom zosnulého Pavla Dancáka a tiež prešovským protopresbyterom Rastislavom Bakom, stropkovským protopresbyterom Slavomírom Tarasovičom, šéfredaktorom časopisu Slovo a protojerejom Jurajom Gradošom, protojerejom Martinom Mekelom a miestnym správcom farnosti Rastislavom Bruzdom.

Táto slávnosť bola vyjadrením vďačnosti rodákom obce, dvom gréckokatolíckym kňazom, za ich službu Bohu a za príklad života. Pamätná tabuľa je symbolicky umiestnená na veľkom andezitovom kameni z blízkeho kameňolomu v Brestove, ako symbol ich rodnej zeme po ktorej od detstva behali, a ktorá bola ich domovom a rodiskom. Dnes veríme, že ich domovom je nebo. V príhovore vyslovil prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. myšlienku, že tento pamätník má všetkým, ktorí budú prichádzať na toto miesto pripomínať dôležitosť viery a zdôrazňovať pohľad človeka na večnosť.

Miestna farnosť sa nachádza na západnom úpätí Slanskych vrchov na hranici Prešovského a Košického kraja a od roku 1818 je súčasťou Prešovského biskupstva. Historické fakty však potvrdzujú prítomnosť gréckokatolíkov v tejto obci už od roku 1562. V blízkej budúcnosti plánuje vedenie obce ďalšie aktivity, ktoré majú zdokumentovať a návštevníkom obce lepšie priblížiť históriu a významné osobnosti tejto farnosti patriacej do prešovského protopresbyterátu.


Zdroj: Rastislav Bruzda, Peter Krajňák ml. a TV7

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo